duminică, 7 octombrie 2012

paris
acele lucruri de care nimeni nu-şi mai aduce aminte
plutesc în cântecul unei flaşnete
spre care-ntorc capul statuile cu păsări pe creştet:
timpul lor e o fântână în trepte – 
îi dau roată hulubii.

flori roşii tâşnesc din tulpini şi noi din vise
cu aerul de noutate al sângelui.

se cutremură tâmpla ta peste ape,
lângă minuscule corăbii cu pânze:
prin acvarii, vedem graba cu care degustătorii
uită-n pelicula fină-a dorinţei vitralii şi praguri.