marți, 31 martie 2020

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru oprirea molimei


Cuvioasă Maică Paraschiva, poartă grijă de noi cu bunătatea de minuni făcătoare și ajută-ne să trecem prin încercările și ispitele veacului, aflând de la Dumnezeu îndreptare și luminare. Fii risipitori suntem, dar știm că iubirea Lui copleșește orice slăbiciune și orice păcat, orice suferință, orice boală și moartea însăși, când ne întoarcem spre El cu credință. Căci pentru noi S-a întrupat și pentru mântuirea noastră S-a răstignit pe cruce, ca să ne împărtășească lumina veșnică și nestricăcioasă a Învierii Sale. Ca o bună mijlocitoare și grabnic folositoare, deschide-ne ochii sufletului să vedem înlăuntrul nostru împărăția gătită nouă de la Facerea lumii și să urmăm voia divină, ce este izvorul a tot binele. Roagă pe Domnul, Care sălășluiește în sfinții Săi, să oprească molima ce-a cuprins lumea. Mângâie sufletele întristate, alină durerea ce se răspândește, acoperă lipsurile, ridică pe cei căzuți, dă simțire înțelegătoare celor împietriți, ca să cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este și să avem dragoste întreolaltă după asemănarea chipului Său. Amin.  Rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov


Sfinte Cuvioase Dimitrie cel Nou Basarabov, credem îndrăznirii tale către Sfânta Treime arătate prin nenumăratele faceri de bine, prin care prefaci descurajarea în nădejde, împietrirea în pocăință, întunericul în lumină, tulburarea în pace, boala în sănătate, întristarea în bucurie și orice fel de cădere în dragoste jertfelnică. Alină suferințele noastre, ocrotitorule preabun și mângâietorule al celor primejduiți, oprind molima abătută asupra lumii. Roagă-L pe Dumnezeu să ne dea putere să nu ne afundăm în marea învolburată a ispitelor și necazurilor, ci să credem iubirii mântuitoare, ce a aprins în creație lumina învierii, făcând cu putință cele cu neputință la om. Amin. 

duminică, 29 martie 2020

Rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic pentru oprirea molimei

Așa cum odinioară cu rugăciunile tale, cu lacrimile oamenilor şi cu mijlocirea Sfântului Nicolae s-a izbăvit de la foamete și moarte poporul primejduit și prin însemnarea cu toiagul tău a ieșit apă tămăduitoare din stâncă, mijlocește-ne, Sfinte Ierarhe Calinic, ajutorul dumnezeiesc, să se reverse izvoarele harului peste lumea greu încercată de răspândirea molimei.
Ferește-ne de suflarea-i vătămătoare și de moarte năprasnică, ca prin trezie și faptele dragostei să ne deschidem milostivirii dumnezeiești. Acoperă-ne cu arhiereasca ta binecuvântare și fă-ne să vedem totul în icoana purtării de grijă dumnezeiești spre mântuirea noastră.
Așa, Sfinte Calinic, părintele nostru, veghează-ne și oprește ca un dig nesurpat șuvoiul necazurilor, lipsurilor și bolilor, ca să rămânem neclătinați și să ne purtăm unii altora sarcinile, întru slava lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat și slăvit. Amin.   
sâmbătă, 28 martie 2020

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae pentru oprirea molimeiSfinte Ierarhe Nicolae, grabnic ajutător și cald folositor al celor necăjiți, auzi smerita noastră chemare și mijlocește la Dumnezeu izbăvire de urgia ce ne-a cuprins. Cu îndrăznirea pe care o ai la Cel Atotputernic, fii doctor al sufletelor și trupurilor, făcătorule de minuni, surpând cursele vrăjmașului celui pornit asupra noastră. Călăuzește-ne la limanul de scăpare al iubirii dumnezeiești, ca să se stingă molima necruțătoare prin milostivirea Preasfintei Treimi, în care credem și nădăjduim. Cu pocăință și adâncă închinare ne întoarcem spre chipul dumnezeiesc cei care cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul rătăcim întru întunericul păcatelor. Drept aceea, nu ne lăsa pe noi, Sfinte Ierarhe Nicolae, ci ne ocrotește și ne păzește cu rugăciunile tale, ca nevătămați să trecem peste încercările ce ne copleșesc. Amin.