duminică, 27 aprilie 2014

poem de dragoste (2)
trecem pe lângă ființe care-și întorc spre noi fața
în liniștea dinaintea furtunii
- din palmele înlănțuite ies vine de apă -
ciocnim ceruri vopsite în roșu
pe străzile răscolite ți-au ruginit peste umbra mea pașii
cât de greu am ieșit cândva în lumină, cu un deget în coasta ei
pipăind semnul de dragoste
acolo ne-am întâlnit


vineri, 25 aprilie 2014

Semnal Editorial: Florin Caragiu, "Întrupări ale iubirii" (ed. Platytera, 2014, cu o Prefață de Pr. dr. Gabriel Mândrilă)
Fără a fi un protest, dar cu pana suspendată deasupra hotarului interogațiilor retorice (interogând teologia din spațiul științei și știința din cel al teologiei), într‑un stil care alternează cu măiestrie între metaforă și observația întemeiată pe exigențele acuității spiritului științific − aceste „atingeri intime modulate de harul dumnezeiesc”, pe coarda unei sensibilități aparte afirmă, într‑o nuanțare stilistică abilă, tema centrală a vieții spirituale și duhovnicești: desăvârșirea, în speță, desăvârșirea prin iubire.

Aceste variațiuni bine‑temperate pe tema iubirii și transfigurării lumii interioare și a universului, în genere, sunt examinate de autor prin meditația în ritmul solilocviului augustinian asupra ispitelor spiritului de aici și de pretutindeni (printre care se numără alegerea între contrarii, rostul nesemnificativului, întâlnirea cu celălalt și cu sine și, nu în cele din urmă, sensul modern al discursului teologic) într‑o cheie universală.

Autorul are ambiția de a deschide investigației subiective drumul spre perceperea și receptarea textului scris ca fapt meta‑individual, de natură socială, într‑o părtășie nemijlocită a întregii zidiri cu sine și cu Dumnezeu, sub pecetluirea divină a chipului iubirii aflată în toate făpturile Celui Ce le‑a zidit.

Pr. dr. Gabriel Mândrilă

(volum în curs de apariție)


Coperta: Ovidiu Bădescu, Galleria 28, Timişoara & Marius Dumitru Linte.

Cartea se poate procura la adresa:
http://www.librariasophia.ro/carti-%C3%8Entrup%C4%83ri-ale-iubirii-Jurnal-de-sear%C4%83-Caragiu-Florin-so-11559.html

lectură

citeşte-mă, răsfoieşte-mă
eu sunt povestea mea
zilele se desprind de cotor
şi nu le mai găsesc locul

mereu au nevoie
de un început, de o continuare
oricum ai lăsa să ruleze
rolurile în care joci râzând şi plângând

improvizează
o nuanţă pierdută între primăvară şi mine
între şalul ce-ţi acoperă umerii şi fuga
apei vindecătoare 

joi, 24 aprilie 2014

paradox


e o noapte de vis
un copac crește în mine inel cu inel
frunze îmi pipăie fața
scoarța aspră masează ușor osul sacru
în urechi se dau pe tobogan 
primele triluri

ca să nu uite de încălzirea vremii
viața mă scrie  pe dosul palmei
cu cerneală simpatică 

mă uit la acele indicatoare 
ale ceasului de perete:
sunt eu fără mine.
aștept să trec, ca să fiu
eu fix


miercuri, 23 aprilie 2014

uite


chiar acum – când vorbeşti cu El –
ceilalţi se uită la o frumoasă eclipsă
ce-nţeapă încetişor ochii

muşcă din merele sângerii
totul se petrece sub apăsarea luminii
pe cutele ei mormântul de aer se-nalţă
deasupra treptelor mâncate de paşi

suferinţa e o roată în roată
spiţele ei mişcă în jur primăvara
pe lujeri se zbate ploaia să nască zăbrele de cer

torsiunea din oase aduce aminte
de înaintarea lentă a sângelui
între movile de celule
sub care ticăie ceasul de aur al îngerului

pe nervii subţiri spre pielea-nsorită
umblă un gând cu patul lui în spinare