marți, 16 februarie 2021

po(e)mul vieții

 


dragostea-nvie netrăitele

genunchii ei frânți în sticlă ciobită

pescuiesc

gândul cu cearcăne-adânci

ne aducem aminte

aureola încâlcită-n cupa nașterii

băută până la fund

cu simțământul că da

viața merită să fie trăită până la capăt

între posibil și imposibil


Efectul global al iubirii


 

Cu dragostea ei de mamă, femeia cananeeancă, a cărei fiică era rău chinuită de demon, aleargă ca la singura și ultima scăpare la milostivirea lui Dumnezeu și, mai mult, trece „proba smereniei”, așa încât voia ei devine una cu voia Lui, auzind de la Hristos: „O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti” (Matei 15, 28). „Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela”, continuă Evanghelia. Nu întâmplător, în versetele următoare se povestește cum Iisus s-a suit pe munte și a vindecat şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi pe numeroși alţii aduși la picioarele Lui. Cumva, dragostea și smerenia unei persoane nu numai că poate atrage milostivirea lui Dumnezeu asupra celui pentru care se roagă, ci poate atrage, pe căi nebănuite, și o revărsare de har peste o mulțime de oameni suferinzi. Cu alte cuvinte, se poate vorbi despre un efect „global al iubirii.

 Florin Caragiucrepuscul

 și mi-am adus aminte pe când eram singur

se-ntunecase pe arterele strâmte

dinăuntru, cuvintele palide

mă priveau cu un amestec de milă și spaimă

alungasem iertarea cu vorbe fără rost

dreptatea ședea lângă mine

ca o minge ușor dezumflată

pe trepte, afară

la ușa ferecată am șezut și am plâns


sâmbătă, 6 februarie 2021

Pilda talanților

 

Ce ne spune „Pilda talanților” din Evanghelie? Între altele, că fiecare dintre noi avem anumite daruri de la Dumnezeu. Că unii avem mai multe, alții mai puține, nu trebuie să fie motiv de invidie. Nu trebuie să resimțim darul bogat al aproapelui ca pe o punere de presiune asupra noastră. Cel mult, ca pe o stimulare benefică. Nici darul mai smerit al celui de lângă noi nu trebuie să constituie motiv de dispreț, ci de revărsare altruistă spre el a darului primit. Așa se întâmplă cu ierarhiile îngerești, ne spune Sfântul Dionisie Areopagitul. Fiecare trebuie să lucrăm la măsura noastră. Darurile ni s-au încredințat pentru a le lucra în folosul comun. Cu alte cuvinte, nu sunt ca să ne mândrim cu ele, ci ca să le împărtășim celorlalți, să ne bucurăm cu toții de ele. Așa atingem propria împlinire, fericirea. Suntem iconomi ai darurilor noastre, pentru care, mulțumind lui Dumnezeu, Îl chemăm să lucreze în noi pentru rodirea acestora în taina comuniunii. 

Florin Caragiu