marți, 4 februarie 2020

Rugăciune pentru sănătate


Doamne Iisuse Hristoase, caută spre mine și mă miluiește, că boala m-a cuprins și nu am alt ajutor afară de Tine. Dăruiește întâi de toate sufletului meu vindecare, ca iubirea Ta să locuiască în mine, copleșind frica de moarte. Fie spre mântuire toată suferința mea, să ardă în mine patimile cele rele și să se lămurească în foc aurul virtuților. Treacă de la mine paharul acesta al bolii, dacă este cu putință, dacă nu, facă-se voia Ta. Știu că pe toate le orânduiești spre folosul celor ce se încredințează dragostei Tale. Totul e descoperit feței Tale, nicio lacrimă nu-i trecută cu vederea. Ne-ai spus că trupul nostru e un altar, fă ca încercarea prin care trec să fie o jertfă bineplăcută Ție. Trimite pe Duhul Tău cel sfânt să se roage în mine, ca să învăț rugăciunea curată și să iau deciziile cele mai bune în ce privește tratamentul medical. Știu că trupul omului e o alcătuire minunată, de care trebuie să avem grijă ca de o icoană a sufletului. Restaureaz-o cu puterea Ta dumnezeiască, ca să pot săvârși fără împiedicare cele bune și de folos și să se reverse într-însa strălucirea feței Tale. Dăruiește-mi răbdare, pricepere, nădejde, credință, dragoste, să nu mă tulbur cu sufletul în miezul încercării și să fac voia Ta, care urmărește sfințenia și desăvârșirea noastră după chipul Tău. Necuprinse de gând sunt lucrările Tale, Doamne, fie mie după cuvântul Tău! Că binecuvântat și preaslăvit ești, împreună cu Tatăl Cel fără de început și cu Preasfântul și de viață dătătorul Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Un comentariu:

Daniel spunea...

Doamne iartă-ne!