miercuri, 28 martie 2012

APARIŢIE EDITORIALĂ: Sfântul Chiril al Alexandriei, "Vremea Postului şi a înfrânării" (Metafraze & Sophia, 2012)Scrisori Pascale. Partea întâi (414‑424)

Traducere din limba greacă veche de pr. dr. Gabriel Mândrilă şi Laura Mândrilă
Studiu introductiv şi note de pr. dr. Gabriel Mândrilă


Colecţia Theosis îşi propune să prezinte iubitorilor de frumuseţe duhovnicească o serie de scrieri patristice care nu au avut până în clipa de faţă şansa de a fi tălmăcite în limba română. Aceste texte, pe lângă cele deja existente în limba noastră, alcătuiesc filonul care a hrănit sufletul şi trupul plurietnic al Ortodoxiei, prilejuind împărtăşirea acestuia de Revelaţia Logosului Întrupat, spre curăţire, luminare şi îndumnezeire.
Inaugurăm această colecţie cu Scrisorile pascale ale celui între Sfinţi Părintelui nostru Chiril al Alexandriei, o operă unică în felul ei, un imn de laudă închinat Învierii Domnului şi o chemare la redescoperirea prieteniei autentice cu Dumnezeu.

Sursa


Niciun comentariu: