vineri, 25 aprilie 2014

Semnal Editorial: Florin Caragiu, "Întrupări ale iubirii" (ed. Platytera, 2014, cu o Prefață de Pr. dr. Gabriel Mândrilă)
Fără a fi un protest, dar cu pana suspendată deasupra hotarului interogațiilor retorice (interogând teologia din spațiul științei și știința din cel al teologiei), într‑un stil care alternează cu măiestrie între metaforă și observația întemeiată pe exigențele acuității spiritului științific − aceste „atingeri intime modulate de harul dumnezeiesc”, pe coarda unei sensibilități aparte afirmă, într‑o nuanțare stilistică abilă, tema centrală a vieții spirituale și duhovnicești: desăvârșirea, în speță, desăvârșirea prin iubire.

Aceste variațiuni bine‑temperate pe tema iubirii și transfigurării lumii interioare și a universului, în genere, sunt examinate de autor prin meditația în ritmul solilocviului augustinian asupra ispitelor spiritului de aici și de pretutindeni (printre care se numără alegerea între contrarii, rostul nesemnificativului, întâlnirea cu celălalt și cu sine și, nu în cele din urmă, sensul modern al discursului teologic) într‑o cheie universală.

Autorul are ambiția de a deschide investigației subiective drumul spre perceperea și receptarea textului scris ca fapt meta‑individual, de natură socială, într‑o părtășie nemijlocită a întregii zidiri cu sine și cu Dumnezeu, sub pecetluirea divină a chipului iubirii aflată în toate făpturile Celui Ce le‑a zidit.

Pr. dr. Gabriel Mândrilă

(volum în curs de apariție)


Coperta: Ovidiu Bădescu, Galleria 28, Timişoara & Marius Dumitru Linte.

Cartea se poate procura la adresa:
http://www.librariasophia.ro/carti-%C3%8Entrup%C4%83ri-ale-iubirii-Jurnal-de-sear%C4%83-Caragiu-Florin-so-11559.html

Niciun comentariu: