duminică, 12 februarie 2017

Școala Martiriului (80)Semnificative ne apar a fi și figurile celor ce se întorc cu fața spre Dumnezeu după o rătăcire care îi lasă pradă la extrem suferințelor. Enigmatică este metamorfoza lui Nabucodonosor, regele Babilonului, care i-a obligat pe toți supușii săi să se închine unui chip de aur idolatru. La plinirea fărădelegilor sale și a stăpânirii sale silnice, regele Babilonului „a fost alungat dintre oameni şi a mâncat iarbă ca animalele şi trupul lui era udat de rouă până când părul i-a crescut ca penele vulturilor şi unghiile ca ghearele păsărilor” (Daniel 4, 30).
Abia după șapte ani cel odinioară beat de putere și-a venit în fire, întorcându-și fața spre Dumnezeu cu smerenie, lăudând și preamărind purtarea Lui de grijă: „am ridicat ochii mei la cer şi mintea mi-a venit din nou şi am binecuvântat pe Cel Preaînalt şi Celui veşnic viu l-am adus laudă şi preamărire, că puterea Lui este putere veşnică, iar împărăţia Lui din neam în neam” (Daniel 4, 31).
„Regresia” regelui Nabucodonosor la starea animalică are o semnificație mai largă, a faptului că orice dar de la Dumnezeu, dacă nu este lucrat întru cunoștință, cu simțământul asimilării lui într-o lucrare duhovnicească, ne poate înstrăina de condiția umană și de menirea noastră. Liturghisirea darului dumnezeiesc spre rodirea și înmulțirea dragostei ne descoperă umanitatea cea după chipul lui Dumnezeu, cea care exercită, mai mult, o lucrare de umanizare, de revărsare a reflexelor binefăcătoare ale conștiinței luminate de har, asupra întregii creații.

Florin Caragiu

Niciun comentariu: