duminică, 12 februarie 2017

Școala Martiriului (82)


O tainică revelare a lui Hristos a avut loc în cuptorul cel de foc în care au fost aruncați de către Nabucodonosor cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail, prietenii sfântului prooroc Daniil, care n-au vrut să se închine idolului pus de rege spre închinare. „Aceşti oameni, îmbrăcaţi cum erau, cu mantie, încălţăminte, pălărie şi cu toată îmbrăcămintea lor, au fost legaţi şi aruncaţi în mijlocul cuptorului cu foc arzător” (Daniel 3, 21). Privind către cuptor, Nabucodonosor vede cu spaimă „patru bărbaţi dezlegaţi, umblând prin mijlocul cuptorului, nevătămaţi, iar chipul celui de-al patrulea, ca faţa unuia dintre fiii zeilor” (Daniel 3, 25). Această prezență a lui Hristos alături de ei în mijlocul încercărilor și pătimirilor, cu o slavă ce covârșește puterea lumească distrugătoare, au simțit-o într-un mod cât se poate de viu toți sfinții martiri, fiind lucrul ce i-a făcut să poată îndura cu o netulburată bucurie chinurile.

Florin Caragiu
 

Niciun comentariu: