duminică, 19 februarie 2017

Școala Martiriului (84)


Întâlnim în Sfânta Scriptură, în Cartea Ecclesiastului, o paradoxală întâlnire a scepticismului cu credința. Pe de o parte, conștientizarea efemerității lumii, a viețuirii în orizontul morții, sub semnul stricăciunii și al unei logici a Căderii ce imprimă conflictul finalităților până în planul biologic și inconștient al creației, erodând și întunecând până la aparenta eclipsare sau vidare de conținut sensul și finalitatea existenței: „Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni! Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare? (...) Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să o spună: ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple de câte aude. Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. (...) Grăit-am în inima mea: Cu adevărat am adunat şi am strâns înţelepciune – mai mult decât toţi cei care au fost înaintea mea în Ierusalim căci inima mea a avut cu belşug înţelepciune şi ştiind. Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este vânare de vânt” (Eccl. 2-3; 8-9; 16-17). 
Pe de altă parte, o credință vie pune față în față relativitatea acestei lumi cu Dumnezeu, cu viața și dragostea Lui milostivă și cu judecata Lui. Pe fondul acestei combinații de scepticism și credință, simțământul relativității și al zădărniciei oricărei absolutizări a aspectelor vieții pământești pieritoare conduce, paradoxal, la o redobândire a bucuriei simple și eliberate de hybris: „Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti în toate zilele vieţii tale celei deşarte, pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci aceasta este partea ta în viaţă şi în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare” (Eccl. 9, 9), odată cu conștiința stării descoperite înaintea lui Dumnezeu: „Cu adevărat toate acestea le-am pus la inimă şi inima mea le-a văzut: că cei drepţi şi cei înţelepţi împreună cu toate faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu” (Eccl, 9, 1). 
Umblarea în căile inimii (Eccl. 11, 9) apare astfel nedespărțită de o așezare de sine în lumina judecății lui Dumnezeu (ibid.) și a lucrării Lui celei mai presus de înțelegerea omenească (Eccl. 8, 17). În această perspectivă, fericirea e un simțământ inefabil ce izvorăște din pământul smereniei (Eccl. 8, 12) întru care scepticismul și credința se întrepătrund, ca o expresie a întrepătrunderii între condiția actuală a creației, marcată de Cădere, și cea a vieții transfigurate, pregustate de sfinți.

Florin Caragiu 


Niciun comentariu: