joi, 13 martie 2014

Câteva gânduri pe marginea volumului "Memoria", de Angela Mamier Nache (Editions clairdeplume34, 2013)Volumul bilingv Memoria”, apărut în anul 2013 la editura franceză clairdeplume34, este, în gândul autoarei, poeta Angela Mamier Nache, „scris cu cerneala nostalgiei”, celebrând viaţa în ritmul ei de zi cu zi, cu punctele ei critice, cu ritualurile ei, cu gesturile şi bucuriile-i simple, cu figurile ei neşterse şi crizele sale proiectate în luminişul conştiinţei. Aici cotidianul capătă nimbul unei arte poetice care recreează în memorie realitatea, transmiţându-i prin rezonanţă afectivă fineţea, spontaneitatea şi dramatismul mişcărilor spiritului, compasiunea faţă de tot ceea ce există şi curge spre moarte cu un nestăvilit dor de viaţă.
Poeta urmăreşte în manifestul ei poetic o repunere în lumină a figurii femeii, o restabilire a sa în demnitatea şi expresivitatea specificului ei ce este ameninţat, paradoxal, chiar de feminismul ce urmăreşte o uniformizare formală până la indistincţie a genurilor.
Cu sete de concret, sensibilitatea autoarei răspunde provocărilor existenţei, întâmpină printr-un evantai de stări poetice formările şi deformările ei, conducând fluxul rememorărilor spre catharsis, spre o tandră geneză a lumii în cuvânt.
Purtate de torentul vieţii, figurile sunt desenate în mişcare, gesturile sunt surprinse în firescul ce le înnobilează. Cele umile, respinse, marginalizate îşi regăsesc glasul în simfonia vieţii.
„Sfincşi umili”, „cuminţi şi solitari” dispăruţi, talii încinse cu pământ înverzit, „frisoane tulburi” şi „ore cenuşă”, „macii în zbor ai ştiinţei”, bătrâni frământând huma şi pâinea, saltele cu flori de câmp, mămăliga aurită ce arde palatele gurilor, pădurile înecate în ninsoare, fragilitatea călătorilor curbaţi, bătăi de pleoapă ciclonice, miracolul naşterii, amprenta pe obraji a mâinilor de prunc, „copilul vântului” pierdut între trecătorii absenţi, fricile albastre ale femeilor căzute pradă prostituţiei, cu visul lor atingând adâncurile mării de lacrimi – sunt palpări imagistice ale rădăcinilor vieţii, cufundarea noastră în universul poetic constituind o baie de umanitate.
Trauma exilului se converteşte în acest fel într-o vibraţie a conştiinţei devenită ea însăşi punte între lumi.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: