miercuri, 3 mai 2017

Scriptură și Isihasm (29)Înțelepciunea dumnezeiască rodește în albia isihiei, arată sfântul apostol Iacov: „Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să arate, din buna-i purtare, faptele lui, în blândeţea înţelepciunii. (...) Înţelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică. Şi roada dreptăţii se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea” (Iacov 3, 13, 17-18). Modul de viață conform cu orizontul de așteptare al înțelepciunii lui Dumnezeu, care constă în ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea” (II Pt. 3, 13), se asimilează prin sârguința de a fi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină”, socotind îndelunga-răbdare a Domnului” drept iconomie a mântuirii (II Pt. 3, 14-15).

Florin Caragiu Niciun comentariu: