sâmbătă, 11 mai 2013

Duminica TomiiToma se-ntreabă, auzind că Iisus a apărut înviat înaintea celorlalți apostoli: nălucă a fost, de n-am fost și eu ales să fiu de față? Dragostea Domnului cea mai presus de îndoială îi întreține neliniștea, căci nu l-ar putea ea trece între ucenici cu vederea, și cel numit geamănul caută în trup și în sânge adeverirea Celui întrupat, a Celui geamăn la chip dar neasemuit după dumnezeire, o caută în semnele pătimirii Celui ce a pătimit din dragoste pentru noi, în locul inimii unde se sparg ale îndoielii valuri. Dar Hristos tocmai pe el l-a ales să spună ceea ce noi astăzi cu preaslăvire cântăm: Domnul meu și Dumnezeul meu!


Niciun comentariu: