joi, 5 ianuarie 2017

Școala Martiriului (68)Mesajul fundamental al Apocalipsei Sfântului Ioan este că vremea arătării Domnului „este aproape” (Apoc. 1, 3), iar părtășia la suferința și la împărăția și la răbdarea în Iisus” (Apoc. 1, 9) pregătesc conștiința umană ca pe un vas al descoperirii dumnezeiești, când Mântuitorul Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre, prin sângele Său” (Apoc. 1, 3), „Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (Apoc. 1, 17), „Cel întâi născut din morţi, şi Domnul împăraţilor pământului” (Apoc. 1, 5) va apărea în dimensiuni (supra)cosmice unei lumi în profund zbucium și tulburare din cauza unei separări universale a apelor, când binele și răul își vor arăta adevărata față. Însă dincolo de relevanța pentru desfășurările exterioare ale istoriei lumii, Apocalipsa are și o relevanță personală, un sens al procesului de cernere lăuntrică și de developare a sinelui ce poartă în adâncul său comoara neștiută a pecetei chipului divin.

Florin Caragiu Niciun comentariu: