duminică, 1 ianuarie 2017

Școala Martiriului (66)Rugul aprins văzut de sfântul prooroc Moise la muntele Horeb a devenit emblematic pentru isihasmul creștin. Este un fenomen ce închipuie un nou mod de viață determinat de prezența lui Dumnezeu ce se face arătată lumii: rugul arde, dar nu se mistuie (Ieș. 3, 3). Locul în care apare devine loc sfânt, pe care nu se cuvine a călca încălțat (Ieș. 3, 5), cu alte cuvinte atingerea prezenței lui Dumnezeu trebuie să fie primită într-o stare de deschidere a ființei, fără platoșe de apărare și fără teamă de asperitățile drumului. Vălul cu care își acoperă Moise fața (Ieș. 3, 6) nu este decât semnul smereniei, închipuind modul vederii lui Dumnezeu prin chipul întrupării/pogorârii divine. Aici Dumnezeu își revelează numele de „Cel ce este” (Ieș. 3, 14), care indică faptul că nu este supus curbei descendente a vieții spre moarte, ci îmbrățișarea Lui logosică stă la baza întregii ontologii create, fiind El Cel ce a creat și susține existența în traiectoria sa spre cele veșnice. Semnul faptului că Dumnezeu l-a trimis pe Moise și este în mod nevăzut alături de el este închinarea în acest loc sfințit de prezența divină (Ieș. 3, 12). Închinarea este astfel chipul de altar intențional al prezenței dumnezeiești.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: