duminică, 8 ianuarie 2017

Școala Martiriului (71)Duhovnicii iscusiți cunosc valoarea lucrurilor mici ce pot produce schimbări importante în mintea și în viața umană. Gesturile frumoase, gândurile bune, cuvintele nevătămătoare, iertarea și neosândirea, bucuria și recunoștința, compasiunea și milostenia, înfrânarea și dăruirea, asumarea senină a greutăților și încercărilor, răbdarea și neîndreptățirea de sine, rugăciunea și trezia, transformarea patimilor din materii ale respingerii în materii ale atracției față de iubirea de Dumnezeu și aproapele, într-un cuvânt cultivarea continuă a semințelor vieții duhovnicești, exprimă acea schimbare a minții (metanoia) care nu înseamnă nicidecum autoflagelare, ci orientarea conștiinței spre lumina feței lui Dumnezeu. Reciproc, orice salt în iconomia vieții are nevoie să fie dublat de pașii mici efectuați în mod continuu ce statornicesc deprinderile bune.

Florin Caragiu Niciun comentariu: