luni, 9 ianuarie 2017

Școala Martiriului (72)
Alexei Nesteruk face distincția între sinteza succesivă, proprie gândirii discursive ce se aplică lumii obiectelor și sinteza instantanee, proprie cunoașterii participative experiate în miezul relației, dialogului, comuniunii. Prin sinteza instantanee, cunoașterea umană privește lucrurile, eliberate din chinga obiectificării, ca pe unele purtătoare ale unei condiții euharistice și ale memoriei „totului în toate”. Contemplarea duhovnicească are în vedere, în sens creștin, tocmai recuperarea substanței donologice a lucrurilor  în conștiință, ce creează premisele unei prelungiri liturgice a tainei Trupului lui Hristos în viața noastră personală și dincolo de ea, în întregul cosmos, astfel încât taina creației se revelează a fi, în lumina iconomiei divine, una cu terminație deschisă în împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde nu există moarte, nici împietrire obiectuală, muțenie și rezistență în raport cu voința personală, ci totul capătă viață și expresivitate, ca răspuns la retrăirile memoriei, la cuvântul dragostei, la mișcarea conștiinței.

Florin Caragiu Niciun comentariu: