marți, 10 ianuarie 2017

Școala Martiriului (74)O alegorie ce închipuie destinul naturii în relație cu umanitatea poate fi văzută în povestea Frumoasei din pădurea adormită. Atingerea („sărutul”) iubirii umane poate aduce la viață, poate trezi răspunsul logosic, expresiv al naturii ce se face astfel părtașă menirii omului de a liturghisi unirea creației cu Dumnezeu. Gândul bun, intenționalitatea euharistică actualizează („trezesc”) astfel potențele logosice ale naturii înconjurătoare, în timp ce un act guvernat de logica antagonistă a Căderii contribuie în direcția dezactivării („adormirii”) lor.

Florin Caragiu 


Niciun comentariu: