sâmbătă, 31 decembrie 2016

Școala Martiriului (65)


Superstiția are la bază frica oarbă a unei persoane ce vrea să blocheze calea unui rău real, presupus sau imaginat printr-un gest cu conotație magică, sau prin interpunerea unui obiect cu aceeași conotație. Problema superstiției este că în lipsa unui act de conștiință asumat aceste demersuri apar ca o refulare a răului într-o zonă inconștientă, și efectul dramatic este multiplicarea lui în forul lăuntric, acolo unde nu mai există alte posibilități de risipire a răului decât conștiința însăși și cugetul inimii ce înclină spre bine. De aceea în confruntarea cu răul nu sunt de folos mijloacele magice, exterioare, ce riscă să mute războiul nevăzut din afară înăuntru (și prin urmare să-l adâncească și să facă ființa tot mai expusă la rău prin obișnuința neexercitării conștiinței, ce slăbănogește capacitatea de înclinare a cugetului spre bine), ci e nevoie de pocăință (metanoia), de o schimbare a minții astfel încât harul prezenței lui Dumnezeu să facă ființa umană inaderentă la rău. Corespondența magică între unele gesturi sau obiecte și anumite stări de spirit poate constitui tocmai o poartă de acces a răului, prin fixația fricii ce blochează desfășurarea firească a actelor de conștiință. În cazul gesturilor și lucrurilor cu conotație liturgică, se întâmplă contrariul: esențială aici este invocarea și asumarea conștientă, iubitoare a prezenței Duhului Sfânt ce lucrează prin ele. Este adevărat că de lucrurile sfinte te apropii cu frică și cutremur, dar nu este vorba de o reacție adversativă, ci de una de aderență la taina dragostei dumnezeiești, care,  odată cu sălășluirea ei în inimă, topește orice teamă.

Florin Caragiu Niciun comentariu: