sâmbătă, 10 decembrie 2016

Școala Martiriului (45)Nu există o demarcație precisă, măsurată prin criterii formale, exterioare între bine și rău. Aceasta tocmai pentru a nu risca să absolutizezi un bine formal, ci a identifica binele din miezul unei relații personale, ca bine împărtășit în plinătatea dragostei, în miezul unei relații personale cu Dumnezeu și aproapele, în care nuanțele sunt determinante. Aderarea la bine poartă cu sine o incertitudine fecundă. După cum spunea cineva, în relația cu Dumnezeu, din cauza măreției Lui, înaintând în lumina Sa nu știi dacă te apropii sau te îndepărtezi de El. Aceasta pentru că adâncirea cunoașterii, a revelării Lui este simultană cu o cufundare în taina nepătrunsă de minte. De aceea sporirea în intimitatea iubirii Sfintei Treimi e nedespărțită de smerenia întru care se împreunează chemarea rugătoare, uimirea, mulțumirea și slavoslovia.

Florin CaragiuNiciun comentariu: