luni, 26 decembrie 2016

Școala Martiriului (58)


Sfântul Arhidiacon Ștefan, Întâiul Mucenic creștin, „bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt” (Fapte 6, 5) și cu o față de înger” (Fapte 6, 15), a primit ca o încununare a mărturisirii sale vederea lui Dumnezeu: Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” (Fapte 7, 55-56). Și fiind omorât cu pietre pentru adevărul ce l-a făcut liber să spună și să vadă cele tainice și negrăite, nu s-a apărat și nu a intrat în jocul contrarietății și ostilității, ci a liturghisit cu seninătate și încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu propria sa jertfă, spunând: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu! (...) Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” (Fapte 7, 59-60). Vedem astfel cum, însuflețit de Duhul Sfânt, Ștefan urmează până la capăt (pătimind până la sânge) un nou mod de viață, eliberat de logica antagonistă a Căderii ce suferă de o iconoclastă uitare a chipului ființei, orientat spre taina comuniunii. Această profundă schimbare a modului de viață, echivalând cu o schimbare a minții (metanoia), face ca trecerea pragului dintre viață și moarte să fie conștientizată ca o desprindere din câmpul gravitațional” al mortalității și o fericită pătrundere în sfera veșniciei.  

Florin Caragiu 

Niciun comentariu: