joi, 1 decembrie 2016

Școala Martiriului (36)


Condiția martiriului este una de trecere la limită a așezării lumii pământești actuale. Urmând înrâuririlor harului divin, sfinții martiri au arătat că menirea omului are o dimensiune pascală, de hotar sau punte de legătură între cele vremelnice și cele veșnice. Săgeata timpului arată faptul că lumea e destinată prefacerii, iar această preschimbare capătă caracteristicile unei înnoiri doar printr-o răsturnare a cursului entropic al vieții actuale, prin asimilarea sfințeniei dumnezeiești și rodirea chipului mai presus de fire pecetluit în ființa de creație. Viețile sfinților au mărturisit despre această luminare tainică a lumii – cu bătaie până în străfundurile materiei – devenită responsivă prin atingerea Duhului Sfânt ce iradiază din inima omului îndumnezeit. În orizontul eshatologic, muțenia și inerția materiei sunt depășite în relația cu omul, a cărui conștiință poate actualiza prin unirea personală cu Dumnezeu potențialul logosic al formelor de creație.

Florin Caragiu

Niciun comentariu: