marți, 27 decembrie 2016

Școala Martiriului (59)
Sfântul Apostol Pavel observă: „nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc” (Rom. 7, 19). Această dramatică amestecare a binelui cu răul în firea umană i-a făcut pe unii să considere antagonismul dintre bine și rău drept constitutiv existenței create, cu alte cuvinte să ontologizeze răul, să profeseze un gnosticism de o factură sau alta. Este adevărat că mecanismele inconștiente ale Căderii sunt adânc înrădăcinate în firea noastră, așa încât orice discurs despre bine fără referire la rău pare cumva naiv și lipsit de realism, de gravitatea conștientizării a tot ceea ce se întâmplă în jur și a responsabilității față de mersul lucrurilor. Și totuși, viețile sfinților ne pun înainte istorii personale în care răul e copleșit de bine, în care iese la lumină fundamentul ontologic al firii create bune de către Dumnezeu. Însă rămâne o taină existența pomului binelui și răului în rai. Cum poate subzista răul în paradis? Oare odată cu căderea lor îngerii căzuți nu s-au înstrăinat de rai? Desigur, însă memoria răului săvârșit de ei a rămas în pomul cunoștinței din paradis. Și nu numai memoria răului săvârșit de ei, ci chiar și o memorie a răului nesăvârșit, a răului posibil. Aduși la existență din neființă, libertatea ce ni s-a dat conține în sine memoria binelui și răului actuale și posibile. Tensiunea existențială dată de această memorie pe care o purtăm în adâncul ființei noastre ca pe un pom al cunoștinței binelui și răului ține de însăși creaturalitatea noastră, de locul de răscruce pe care îl avem, ca hotar între neant și plinătatea dumnezeiască. Unindu-ne cu Dumnezeu, ne regăsim chipul transfigurat de iubirea Lui atotțiitoare; înstrăinându-ne de El, ne dezactivăm în mod tragic potențele de chip, ca absorbiți  de nimicul din care am fost aduși la ființă. În mod asemănător, în cursul oricărei stări de bine nu trebuie să uităm că purtăm în noi acest pom al cunoștiinței, în care subzistă memoria răului săvârșit (fie el și iertat) și posibil. Pocăința (metanoia) presupune conștientizarea acestui fapt și permanenta întoarcere a minții spre pomul Vieții, din care primim harul stabilității în bine.   

Florin Caragiu 


Niciun comentariu: