marți, 13 decembrie 2016

Școala Martiriului (50)Binele din firea creată are întotdeauna acea capacitate de a se înnoi și de a face un salt în iconomia devenirii încât devine pentru unii o piatră de poticnire și piatră de sminteală. Drept urmare se cere întâmpinat cu credință, cu acea deschidere a ființei spre intrarea în registrul sinergiei, al împreună-lucrării cu Dumnezeu, spre minunea preschimbării dumnezeiești. Viața în ansamblul ei e participativă la logosul divin, având la temelia ființei sale pecetea actului creator ce o susține și îi conferă acea capacitate de răspuns față de lucrarea harului. Omul are menirea de a liturghisi viul din creație, de a aduna și atrage după sine lumea în icoana înfierii divine.

Florin Caragiu
Niciun comentariu: