marți, 13 decembrie 2016

Școala Martiriului (49)Sfinții martiri au deprins starea înaintea lui Dumnezeu ca așezare fundamentală a conștiinței create în perspectiva transfigurării. Clarificările și nuanțările necesare mărturisirii lor au fost calibrate de raportul fecund de afirmare reciprocă dintre taină și descoperire, ce lasă liber și neîngrădit orizontul cunoașterii. Conștiința stării înaintea lui Dumnezeu este rugăciunea tăcută a ființei create, ce susține elanul ei de regăsire de sine și adâncire în comuniunea cu Sfânta Treime și cu întreaga creație. Luminată de har, această conștiință devine empatică în raport cu chipul și logosul făpturilor, dorind cu ardoare binele lor, urmând fără împiedicări și rezistențe înrâuririle iconomiei divine.

Florin CaragiuNiciun comentariu: