vineri, 24 martie 2017

Marius Vasileanu, „Frumusețea începutului cel bun" (Cuvânt înainte la volumul: Florin Caragiu, „Frumusețea lucrurilor ultime", ed. Sophia/Platytera, 2017)
 Frumusețea începutului cel bun

– cuvânt înainte –


Cum să pun început bun și să devin astfel prieten cu mine, cu Creația, cu Hristos? Aceasta este tema principală în jurul căreia orbitează paginile ce urmează care sunt scrise cu inima, cu lacrimi – parcă – uneori și cu un zâmbet, de Florin Caragiu.
Numai Domnul știe durerea, sfâșierea lăuntrică, zbaterile, neliniștile, fricile, iluziile, într-un cuvânt încercările la care este supus scriitorul creștin! Nu trebuie neapărat să fii creștin pentru a avea parte de toate acestea, este adevărat, dar puterea la care sunt ridicate în cazul unui scriitor creștin autentic poate fi, adesea, exponențială. Iar Florin Caragiu știe foarte bine aceasta, în opinia subsemnatului, întâi de toate fiindcă este cu adevărat un intelectual îmbisericit, apoi fiindcă este matematician și, totodată, teolog, ba și poet recunoscut! Meditațiile la care ne invită provin însă din alt orizont, care nu se dezice nicidecum de cele sus-arătate, ci le împlinește: orizontul căutării isihiei...
Să ne mai amintim că Florin Caragiu este un vrednic ucenic al Părintelui Ghelasie Gheorghe (1944-2003), isihastul, și cel care editează opera monahului de la Mănăstirea Frăsinei. Abia acum avem o minimală imagine a autorului acestui volum intitulat „Frumusețea lucrurilor ultime”, căci centrul de greutate nevăzut al cărții este neîndoielnic căutarea mistică de sorginte isihastă.
Desigur că mai există autori laici români care, după anul de grație 1989, au scris câte ceva pe acestă temă, unii chiar înainte – dacă ar fi să cutreierăm cu gândul către câțiva dintre membrii emblematici ai Rugului Aprins. Este adevărat, scriitorul este acel om care știe să transmită cu har sentimentele, gândurile, visele, meditațiile etc. indiferent de pregătirea sa universitară. Cu toate acestea, Florin Caragiu este un scriitor ales, un scriitor născut, nu făcut, și trezvia cu care, descopăr acum, se apleacă asupra unor experiențe personale îl apropie de observațiile care, într-un limbaj doct, ar putea fi atribuite antropologiei creștine. De aceea, volumul de față l-am putea asemăna mărturiilor scrise, de pildă, de profesorul Alexandru Mironescu ori celor ale Părintelui Daniil Sandu Tudor însuși (parțial, nepublicate încă) – doi dintre întemeietorii Rugului Aprins.
Nu mică a fost șansa lui Florin Caragiu de a fi ucenicul Părintelui Ghelasie Gheorghe, ale cărui scrieri abia astăzi sunt descoperite în întreaga lor amplitudine, grație eforturilor constante făcute de autorul cărții acesteia. Și ce șansă pentru duhovnicul isihast de a avea acum una dintre cele mai profesioniste ediții de autor creștin contemporan – dintre cele ce se regăsesc astăzi în bibliotecile Bisericii Ortodoxe Române! Fiindcă există încă alți câțiva duhovnici și/sau teologi români, bine-cunoscuți, ale căror scrieri nu au parte de acribia, inteligența și de frumusețea edițiilor îngrijite de Florin Caragiu. Este și acesta un bun început...
Să fie influențat scrisul ucenicului de cel al duhovnicului, te întrebi, pe bună dreptate? Cele două genuri de scriere sunt clar diferite, chiar dacă legate de nevăzute constante  universale creștine, ori, mai exact, de Apele de Sus. Scriitorul creștin Florin Caragiu nu se dezice de generația sa, de întrebările pe care aceste vremi ni le adresează tuturora, iar stilul său literar este indubitabil altul. Scriitura Părintelui Ghelasie Gheorghe pare multora de-a dreptul ermetică, pe alocuri, precum sunt acele probleme în care matematicianul, pentru a le rezolva, recurge la metoda „reducerii la absurd” – o posibilă epură mundană a căii apofatice? –, pe când Florin Caragiu este realmente fluent în paginile sale, căci este lămuritor și elegant precum demonstrația unei complicate probleme de geometrie euclidiană în cazul căreia nu trebuie decât să fii atent la logica ansamblului izvorâtă din desenul asupra căruia ești obligat să meditezi, adică să nu te rătăcești în capcana detaliilor. Desen pe care, înainte de orice, trebuie să-l faci corect, așadar să pui început bun...
În ce măsură stilistica textului lui Florin Caragiu este cea a unui matematician cu cunoștințe de teologie ori cea a unui teolog cu deprinderi și gândire de matematician rămâne să cântărească cititorul. Fără a uita, desigur, de numitorul comun și de simfonia aduse prin infuziile de poezie. Și nici de isihia nu se cuvine a uita în această șaradă...
Desenul, „algoritmul” aducerii minții în inimă la care re-curge isihastul este bine cunoscut și reiterat de la Sfinții Părinți încoace. Problema esențială este prepararea continuă – atitudinea cu care te rogi până la a deveni una cu Calea. Vorbim desigur de Calea Împărătească, cea a împrietenirii cu propria ta persoană, chiar dacă ești chemat la maximă smerenie după modelul kenozei lui Iisus, a împrietenirii cu lumea prin renunțarea la cele lumești, a împrietenirii cu Hristos – Cel care, la limita luminoasă, te va și locui. Căci „nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine”, mărturisește Sf. Apostol Pavel (Galateni 2, 20) – iată una din frumusețile ultime, un orizont spre care merită să privim stăruitor cu toții, după puterea de angajare duhovnicească a fiecăruia...
Chiar dacă nu o spune deschis, despre această etapă, preparatio, este vorba în bună măsură în rândurile ce urmează, căci și aceasta (mai) înseamnă începutul cel bun. După cum subliniază autorul: „Cheia de acces spre revelarea tainei nu este generalizarea, abstracțiunea, ci gestul concret de deschidere, întâmpinare și dăruire de sine. Să pui început bun. Paradoxal, început bun nu poți pune decât dacă începi... cu sfârșitul! Abia atunci când întrevezi harul, deplinătatea participativă, te poți orienta în labirintul frânturilor, al vederii prin ghicitură.”
Apoi, una din cheile textului de față este perspectiva iconică, temă predilectă a autorului nostru, preluată de la înaintașii isihaști, chiar dacă rareori definită explicit, de unde și subiectul tezei de licență în teologie susținut de Florin Caragiu la Universitatea București: „Antropologia iconică în opera părintelui Dumitru Stăniloae” (ed. Sophia, 2008).
Cititorul va mai descoperi în cartea de față nu numai mărturii, ci și meditații din specia filosofiei creștine, care sunt în același timp admirabile pagini catehetice. Exprimările sunt curat ortodoxe, precum aceasta, în care ne reamintim de prietenie, care, invariabil, se bazează pe dragoste: „Cea mai bună modalitate de a practica înfrânarea este s-o faci de dragul cuiva. Să practici asceza nu ca pe o negare, ci ca pe o afirmare a legăturii dragostei, să practici nevoința ta de dragul lui Dumnezeu. Relația cu părintele duhovnicesc ne învață la rându-i acest lucru fundamental în asceza și mistica creștină. Fără a avea ca mobil dragostea însăși, acțiunile noastre se supun unei amortizări progresive, entropiei căderii și în ultimă instanță aneantizării.”
Uneori poetul își reintră în drepturi cu toată forța – de unde și mirabile lecturi complementare pe care ni le face cadou, privitoare la marile teme ale culturii universale, precum cea legată de Don Quijote: „Lupta lui Don Quijote cu morile de vânt este un spectacol atât de simpatic și revigorant tocmai pentru că ascunde un tâlc adânc, care constă în liniștirea moriștii minții, motorul conflictului finalităților, al raportărilor antagoniste ale sinelui față de alteritate. Moara este aici simbolul acelui mecanism al gândirii dualiste ce întoarce fiecare lucru în contrarul lui, măcinând acumulările semnificative, sub apăsarea strivitoare a deșertăciunii. Nebunia lui don Quijote ia în răspăr lupta absurdă a sinelui cu alteritatea, moara luptei pentru dominație și supraviețuire”. Ce mult ar avea de câștigat un psiholog ori un medic psihiatru din aceste considerații! Și nu este singura, vom descoperi mai departe altele asemenea, referitoare la depresie, de pildă, ori la varii forme de derivă pe care antropologia creștină le știe bine încă de la Sfinții Părinți, dar abia (post)modernitatea le abordează și prin prismă academică.
Pe de altă parte, ce șansă uriașă, neașteptată – aceea de a relua lectura capodoperelor lumii având la-ndemână instrumentarul hermeneutic isihast!
Periodic, Florin Caragiu ne solicită luarea-aminte asupra finalității oricărui parcurs mistic: „Un dar al clipelor de singurătate este posibilitatea liniștirii reactivității mentale și cea a actualizării unei vederi mai cuprinzătoare, care să îmbrățișeze pe Dumnezeu și toate făpturile deopotrivă”, autorul însuși dovedindu-se astfel un bun prieten al cititorului capabil să-l însoțească pe Cale.
Sunt doar câteva argumente pentru care volumul de față ne poate fi un prețios prieten și un dar, bun-însoțitor al prieteniilor dinlăuntrul Creației – balize și frumuseți aflate pe calea celui care se-nchipuie singur către Singurul...

Marius  Vasileanu


Niciun comentariu: