joi, 30 martie 2017

Școala Martiriului (98)Ne îndreptăm spre momentul pascal al pășirii în veșnicie ca o înaintare în priveliștea unui martiriu. Întreaga noastră viață capătă sens prin prisma acestei treceri. Acumulările duhovnicești din timpul vieții ne pot ajuta în mod decisiv ca să ne înscriem pe curba transfigurării. Modul nostru de viață are nevoie vitală încă de pe acum de o preschimbare, posibilă prin pregustarea tainei eshatologice odată cu împărtășirea dumnezeiască, prin dragoste și dăruire de sine ca un gest iconic ce, asumat cu întreaga ființă, ne așază înaintea lui Dumnezeu, trezind conștiința noastră filială. Iubirea este acel rod de la capătul drumului în care se plămădește un mod de viață pătruns de viața dumnezeiască.
Trăim în orizontul martiriului ca în iminența unui salt existențial în care provocarea decisivă este depășirea abisului între creaturalitate și dumnezeire, prin Harul Divin. De aceea, creați fiind după chipul lui Dumnezeu, avem menirea de plămădire a vieții noastre și a universului cu care suntem consubstanțiali în mediul iubirii Treimice, potrivit condiției filiale, euharistice cu care am fost înzestrați.
Unirea cu Dumnezeu dă chip însăși libertății noastre, ce nu se mai izbește de zidul limitărilor și rezistențelor unei firi înstrăinate de cele divine, și nu mai e îmbrăcată în cămașa de forță a legilor impersonale, sau în veșmintele de piele ale vieții spre moarte (Fac. 3, 21), ci trăiește o profundă prefacere duhovnicească odată cu natura reînviată însăși. Bucuria învierii lui Hristos este cheia acestei renașteri ce răstoarnă toate așteptările disociate de taina comuniunii eshatologice, a împărtășirii mai adevărate întru Împărăția lui Dumnezeu.
Natura universală așteaptă acest moment ca pe unul eliberator, suspinând după părtășia la slava fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8, 21-22). De aceea, apropierea de Creator este cerută de însuși trupul nostru, de însuși cosmosul în care trăim, și criza relației cu Dumnezeu este în același timp o criză a relației cu natura. În acest sens, orice naturalism contrar tainei lui Dumnezeu pecetluite în creație exprimă o atitudine antinaturală mascată.

Florin CaragiuNiciun comentariu: