vineri, 24 martie 2017

Virgil Borcan, „Câtă dragoste, atâta ființă" (Cuvânt înainte la volumul: Florin Caragiu, „Frumusețea lucrurilor ultime", ed. Sophia/Platytera, 2017)Câtă dragoste, atâta ființă

Dragostea. Moartea. Rugăciunea. Poezia.
Putem oare continua ad infinitum această serie conceptuală? Aparent, da. Sau, oricum, multă vreme. Și totuși, marea nu încape în gropița din nisip a unui copil, ne spune Fericitul Augustin. Finitudinea intelectivă a rațiunii umane nu se poate dez-mărgini decât în theoria, în vederea lui Dumnezeu (a rațiunilor lui infinit infinite). O știm de la Sf. Maxim Mărturisitorul, dar și de la un filozof al limbajului din secolul recent încheiat, care probabil nu bănuia consecințele propriului postulat; e vorba, desigur, de Wittgenstein: „Despre ceea ce nu se poate vorbi – cu îndreptățire, s.n. – este mai bine să se tacă”.
Florin Caragiu o știe foarte bine și o probează fără ostentație în cele 100 de fragmente (nu mă feresc, cu toate riscurile, să le numesc capete, cu toată densitatea semantică a conceptului) grupate sub splendidul pact de lectură din titlu: „Frumusețea lucrurilor ultime”.
Structurate sub forma unor mici fragmente (rar depășind o jumătate de pagină) aparent autonome, ele se înșiruie însă logic, narativ dacă doriți, însă în logica narativă a unei inimi iubitoare care pro-blematizează („aruncă în față”) noțiunea nu pentru a-i epuiza conținutul sau a o fixa în vreun insectar filozofic, ci pentru a o învălui cu și mai multă iubire. Într-un fel, toutes proportions gardées, e idealul de critică literară spre care tindea Sainte Beuve în secolul al XIX-lea francez: a infuza, prin actul lecturii, mai multă realitate decât era înainte. Nici destructurare și nici resemantizare așadar, ci sporul de lumină tainică adăugat la corola de minuni a lumii.
Iată de ce multe din formulări sunt pe cât de complete, pe atât de memorabile: dorul e „culoarea de fond întinsă pe pânza vederii finale asupra lumii”, poezia iconică e „o poezie schimbată la față”, iar compasiunea, „gestul iconic de impropiere intențională a dragostei lui Dumnezeu”.
Cu egală dezinvoltură autorul îi „pune la lucru” pe Yasunari Kawabata ori Constantin Noica, dar nu de dragul „epatării burghezului”, vorba altui romantic francez, ci numai în măsura în care cultura autentică, fie ea literară sau filozofică, este o cult-ură, un sacerdoțiu și un gest iconic. Opusă omului (tatălui din ultimul fragment) din pricina și în urma căderii adamice, natura se restructurează eshatologic în contact cu chipul lui Dumnezeu din om, pentru a lua din nou parte la dansul heruvimic și a contempla perihoreza treimică. Ale Tale dintru ale Tale.
Nimic mai potrivit ca încheiere, așadar, decât chiar cea a autorului: „Natura este veșnicul copil, lipsit de cuvânt, care nu se poate împlini decât prin relația cu omul care o atrage după sine, ca pe un trup extins, în părtășia cu Dumnezeu”.
Cunosc câteva literaturi care ne-ar invidia pentru Florin Caragiu.

Virgil Borcan


Niciun comentariu: