joi, 23 martie 2017

Școala Martiriului (94)


Orizontul de așteptare al vieții creștine este pătruns de iubirea lui Dumnezeu ce-l deschide: „Zidiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică” (Iuda 1, 20-21). Iubirea este esența poruncilor dumnezeiești: „Şi aceasta este iubirea, ca să umblăm după poruncile Lui; aceasta este porunca, precum aţi auzit dintru început, ca să umblaţi întru iubire” (II In. 1, 6). Iubirea este semnul trecerii de la moarte la viață ce are loc înainte chiar de sfârșitul vieții pământești: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte” (I In. 3, 14). Iubirea, însă, se cere adeverită prin faptele ei și prin aderența la adevăr ce înseamnă răspunsul afirmativ la chemarea Logosului dumnezeiesc: „Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul. În aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi în faţa lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre” (I In. 3, 18-19). Accesul la cunoașterea lui Dumnezeu este în ultimă instanță posibil doar prin iubire: ‚Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (I In. 4, 8).

Florin CaragiuNiciun comentariu: