luni, 17 februarie 2014

Jurnal de seară (11)

Aşa cum arăta părintele Ghelasie, într-o condiţie existenţială marcată de contrarietate, când viaţa oscilează între bine şi rău, există „scop de anormalizare” şi „scop de restabilire”. Însă „Dumnezeu ne creează ca revărsare de iubire peste toate scopurile”, semnificaţia dragostei stând dincolo de determinări şi raportări în „deschidere, răspuns şi permanentizare”[1]. În fapt, dragostea nu urmăreşte „ceva”, ci se deschide şi se revarsă peste sine în moduri de participare şi răspuns. Căci iubirea, fiind vie în sine, nu are nevoie să se raporteze prin opoziţie la ură, duşmănie, egoism ca să-şi afirme identitatea. Pe de altă parte, după cum arată Cuviosul de la Frăsinei, raţiunile nu pot „duce spre un destin decât în sacra­li­tatea conştiinţei iubirii”[2]. Destinul creaţiei nu constituie, în acest fel, un traseu dinainte fixat, ci un dialog conturat în taina providenţei. Aici dragostea creată se afirmă în spaţiul dialogic iniţiat de iubirea Sfintei Treimi, pe fondul împletirii şi în orizontul împărtăşirii reciproce, fără amestecare, dintre viaţa lui Dumnezeu şi viaţa de creaţie. De aceea, libertatea desprinsă de iubire şi experienţa uitării lui Dumnezeu produc în fiinţa creată un vid de mişcare responsivă compensat prin recursul la alegeri făcute între tendințe contrarii.
Cât despre lucrarea dragostei, o putem privi, împreună cu părintele Ghelasie, sub două aspecte. În primul rând, cel ce caută dragostea are nevoie de curăţire spre a se deschide înaintea ei, a o primi şi a se bucura de ea. Putem, însă, să ne schimbăm singuri, prin propriile puteri? Nu încercăm atât de ades să ne smulgem obişnuinţei şi se întâmplă să alunecăm fără putinţă de împotrivire în ea? Experienţa ne dovedeşte dificultatea întreprinderii. Însuşi fondul existenţei ne apare întunecat, hrănind inerţia în direcţia ocultării iubirii ce stă la originea vieţii şi o susţine neîntrerupt.
În neajutorarea noastră, spune părintele Ghelasie, ne asemănăm cu un copil mic, care „face pe el, se murdăreşte, simte toată neplăcerea, dar nu poate să se schimbe singur. Trebuie să aştepte până ce vine mama sa să-i schimbe scutecele. Şi strigă neîncetat după ea să vină. Nu conteneşte cu plânsetul până nu vine. Iar când mama lui vine şi îl schimbă, plânsul se preface în bucurie”[3].
La fel, „omul doritor a se curăţi nu poate să se schimbe singur. Strădaniile sale de îmbunătăţire prin propriile puteri nu-l pot curăţi. Scursurile păcatului îi întunecă fondul existenţei. Şi numai Domnul poate să săvârşească, El, curăţirea. Prin tainele Sale. Prin iconomia Sa. Prin însăşi cercetarea Sa, prin harul care descoperă prezenţa Sa lucrătoare, curăţitoare în noi[4]”. În vederea acestui fapt, îndeamnă iscusitul duhovnic isihast, „să strigăm ca nişte prunci mici după ajutorul dumnezeiesc. Să-L chemăm cu lacrimi pe Cel ce ne-a dat fiinţă, să ne schimbe aşa cum numai El ştie. Să nu contenim strigarea până nu aflăm mângâierea harului, care preface întristarea în bucurie”[5].
Nefiindu-i proprii lucrurile făcute în negrijă sau cu de-a sila, dragostea intră acolo unde află loc pregătit, pe uşa deschisă de chemarea noastră stăruitoare. Şi chiar dacă lucrul deplin al dragostei pare la om cu neputinţă, odată ce iubirea dumnezeiască îşi face simţită prezenţa în forul lăuntric, se intră în câmpul posibilului, al verosimilului.
Dorinţa autentică de purificare este alimentată de dragostea care resimte nevoia unei mai cuprinzătoare deschideri a fiinţei şi tinde spre depăşirea limitărilor ce îi împiedică elanul infinit. Aşa putem înţelege cu adevărat pornirile şi deprinderile pătimaşe nu doar ca pe nişte încălcări ale unor norme morale mai mult sau mai puţin convenţionale, ci în mod  esenţial ca pe nişte obstacole în calea iubirii. Însă, ar putea întreba cineva, de ce vorbeşte Scriptura despre omul din care a ieşit un duh necurat şi în care acela s-a întors, fatalmente, cu alte şapte duhuri mai rele, şi asta chiar după ce „locaşul” a fost „măturat” şi „împodobit”?[6] Nu este, însă, aparentă şi înşelătoare curăţirea omului de patimi, dacă acesta nu este locuit de dragoste?
În al doilea rând, o dată ce dragostea îşi face lăcaş în om, ea face să crească în el chipul de filiaţie până la măsura învăluitorului chip părintesc. Ca urmare, „precum mama nu se scârbeşte şi nu se intimidează nici de scursurile pruncului, nici de rănile lui urât mirositoare sau bolile lui contagioase, nici de ţipetele lui, ci cu o atenţie iubitoare şi cu o acţiune energică cercetează, curăţeşte, schimbă, veghează şi îngrijeşte pruncul, urmărind doar tămăduirea lui şi neluând seama nici la greutatea întreprinderii, nici la scârbă, ori la mila falsă, tot aşa se poartă cel ce află smerenia lui Hristos cu aproapele său”[7].
Conştiinţa umană capătă, astfel, sub înrâurirea dragostei, după cum arată Sfântul Siluan Athonitul, putinţa de a coborî până la iadul suferinţelor şi neputinţelor aproapelui fără a se contamina, fără a deznădăjdui, răspândind lumină şi aducând mângâiere nu din vreo sursă exterioară sinelui şi lucrurilor, ci din rezonanţa pe care o trezeşte în chipul lor pecetluit de iubirea dumnezeiască. Sub impulsul acestor atingeri intime modulate de harul dumnezeiesc se restaurează capacităţile de dialog şi comuniune ale făpturilor, menite să se facă părtaşe slavei dumnezeieşti, în hora liturgică a comuniunii universale.  


[1] Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. Platytera, Bucureşti, 2007, p. 33.
[2] Ibid., p. 40.
[3] Florin Caragiu, „Cuviosul Ghelasie Isihastul”, ed. Platytera, Bucureşti, 2004, p. 57.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Luca 11, 24-26.
[7] Florin Caragiu, „Cuviosul Ghelasie Isihastul”, p. 74. Niciun comentariu: