vineri, 21 februarie 2014

Jurnal de seară (14)

„Toată grija cea lumească acum să o lepădăm”... Ce legătură este între dragoste şi grijă? Nu este dragostea prin excelenţă purtătoare de grijă? La cel fel de grijă, se referă, însă, pasajul liturgic din Heruvic? Oare nu lepădăm grija lumească tocmai spre a ne bucura de dragoste? Şi atunci, nu exprimă grija lumească tocmai rezistenţa la schimbarea ce face posibilă înstăpânirea dragostei? Care este motivaţia ce stă în spatele acestei griji? Grija lumească apare provocată de frica de a păşi pe valurile schimbării. Este blocajul în a renunţa la echilibrul precar al vieţii adaptate unui mod de viaţă în care subzistă antagonismul între sine şi alteritate. Grija lumească reprezintă un mecanism de apărare al „omului vechi”, blindat de armura unui egoism ce promite satisfacerea poftelor şi eliminarea adversităţilor, cu preţul dragostei însăşi.
De ce implică dragostea renunţare? „Cine nu se leapădă de sine, nu poate urma dragostei”, parafrazăm noi cuvântul biblic. În primul rând, dragostea impune să ieşi din pământul nepăsării şi indiferenţei, şi să acorzi atenţie celui de lângă tine, cunoscându-l şi înţelegându-l în resorturile sale intime, purtându-te cu el aşa cum ţi-ar place să se poarte cu tine alţii. Cu siguranţă, fără a face vreun compromis şi a devia în vreun fel de la modul ei de a fi, dragostea ştie să se pună în locul celuilalt. Făcând astfel, ea nu îl mai vede pe celălalt doar ca pe un potenţial pericol în calea satisfacerii dorinţelor proprii. Mai degrabă se întreabă dacă nu cumva satisfacerea poftelor nu constituie un risc la adresa împlinirii celuilalt.
Dragostea ştie că pe câmpul de luptă al intereselor divergente bucuria unuia înseamnă durerea altuia, câştigul unuia înseamnă pierderea altuia. De aceea, nu investeşte în acest teren minat, nu investeşte în grija pentru desfăşurarea ostilităţilor. Dragostea nu are tactici de război, ea este călăuzită de Duhul Sfânt, de Duhul înfierii care insuflă simţirea fraternităţii universale. În acest sens, după cum am amintit, dragostea poartă de grijă celuilalt. În fapt, a te îngriji de tine şi a te îngriji de celălalt sunt acte interioare unul altuia.
Să urmărim legătura dintre dragoste şi pace, isihie. Modul antagonist ce parazitează viaţa actuală creează o stare de fond a existenţei caracterizată de tulburare, agresivitate, nelinişte, spaimă, angoasă, ură, suspiciune, anxietate. Ele generează o tectonică de adâncime, de pe urma căreia rezultă falii în mentalitate şi comportament. Dragostea acţionează în direcţia unei schimbări nu doar a reliefului faptelor, ci a însăşi stării de fond a existenţei noastre. Modul de a fi pe care îl instaurează dragostea are ca stare de fond isihia. Iar pacea constituită de isihie nu este ceva în genul unui armistiţiu convenit pe un câmp de luptă, ci o pace netrecătoare, statornicită de prezenţa lucrătoare a Duhului Sfânt. Prin aceasta, dragostea dă viaţă concretă unităţii din inima pluralităţii şi pluralităţii din inima unităţii.  

Niciun comentariu: