joi, 6 februarie 2014

Jurnal de seară (2)

Revin la întrebarea: ce înseamnă pentru noi, cei de astăzi, teologia, cuvântul de Dumnezeu insuflat? Care este menirea teologiei în răvăşitorul şi atât de răvăşitul câmp contemporan al cunoaşterii? Teologia s-a preschimbat cu timpul din regină în cenuşăreasă. Hristos însă o caută după măsura pantofului ei de mireasă, rătăcit în urma-i. Ce îl face atât de special, încât s-o găsească? Oare nu chiar micimea lui delicată, unică, nemaiîntâlnită? Ce semnifică acest lucru? Ce anume spune el despre vocaţia teologiei ajunsă o cenuşăreasă între surori? Ce anume creează potrivirea aceasta specială între cuvântul omenesc şi Cuvântul dumnezeiesc? Unde trebuie ea să fie căutată? Oare nu în chiar sânul tainei lui Dumnezeu făcut om? „S-a micşorat pe Sine, chip de rob luând...”
Vedem în acest adevărat asalt al cunoaşterii contemporane spre desluşirea tainelor vieţii şi lumii un aspect ce ţine de pătrunderea cu înţelegerea şi valorizarea celor mai neînsemnate şi inaparente aspecte ale existenţei. Dacă o cunoaştere de tip simbolic îşi exercită forţa de selecţie neglijând nesemnificativul, ceea ce ea consideră secundar, neglijabil în raport cu aşa-numitele mari probleme ale vieţii şi cunoaşterii, în momentul de faţă asistăm la o răsturnare de perspectivă. Marginalul, nesemnificativul îşi cer cu un tot mai pronunţat glas dreptul. Ştiinţa şi gândirea adâncesc până spre limite cercetarea materiei şi a raporturilor ei cu mintea şi cu conştiinţa. Se ajunge chiar până la o considerare ca epifenomene a realităţilor fiinţei considerate de gândirea clasică esenţiale şi prioritare.
Oare, însă, reducţiile operate de o gândire simbolică erau ele atât de dezirabile pentru armonia vieţii cu Viaţa, şi a cuvântului cu Cuvântul? Oare, în pofida exagerărilor metodologiilor scientiste şi materialiste nimic din această turnură nu interesează şi teologia? Este teologia creştină o teologie reductivă? Relaţia omului cu sine şi cu lumea se reduce ea oare la relaţia cu Dumnezeu? Este materia doar un indicator spre cele spirituale şi nimic mai mult? Sau, după cum s-a mai spus, creştinismul nu lasă nimic în afară din creaţie, în căutarea de către ea a depăşirii păcatului, această teribilă condiţie constrângătoare a lumii căzute şi experienţă a istovirii şi irosirii potenţelor fiinţei!
Oare oboseala manifestată în receptarea cuvântului despre Dumnezeu nu provine şi dintr-o uitare a menirii sale şi o confuzie cu privire tocmai la duhul ce-l insuflă? „Nu ştiţi ai cărui duh sunteţi”, spune Hristos la un moment dat ucenicilor. „Am venit să slujesc”. Este oare doar o tragedie, şi nu şi o oportunitate aparte postura de cenuşăreasă pe care o deţine astăzi teologia?
Chenoza lui Hristos, micşorarea de Sine până la prezenţa Sa în absenţă, în viaţa omului şi a lumii, nu trebuie oare urmată de teologia însăşi, dacă se vrea, ea, a fi modulată de viaţa întru şi împreună cu El? Are dreptul teologia să se dezintereseze de cele mici în  favoarea celor socotite mari? Şi, totodată, poate ea profesa, fără a crea mai degrabă o reacţie de respingere în contextul actual al recuperării marginalului şi neînsemnatului, un triumfalism naiv care să ignore ipso facto drama înfricoşătoare în care lumea se zbate? Există oare o alternativă viabilă pentru simbolismul reducţionist ce îşi pierde tot mai mult din căutare?
S-a vorbit despre dimensiunea iconică a teologiei. Perspectiva iconică proprie teologiei centrate pe tainele Treimii şi Întrupării este, ea, în esenţă diferită de o gândire simbolică în care lucrurile mici sunt neglijate şi apreciate doar spre a fi lăsate în urmă şi desfiinţate o dată cu aflarea celor mari? Însă nu cere, oare, Hristos, din partea celui mai mare să slujească celui mai mic? Nu este oare deplină, în perspectiva creştină iconică, prezenţa Sa în fiecare lucru şi în fiecare fiinţă ca logos ce stă la temelia vieţii create şi a participării ei la darurile Vieţii? Este adevărat, teologia a devenit în zilele noastre o cenuşăreasă ce slujeşte surorilor ei mai mari. Ce o distinge, însă, pe această frumoasă anonimă venită în ascuns la balul cunoaşterii? Ce o face atât de specială, ce trăsătură distinsă o scoate din anonimat, făcând-o recognoscibilă chiar fără să i se fi văzut faţa?
Oare pantoful delicat al cenuşăresei nu semnifică el însăşi smerenia sa? Ce rămâne din  cuvântul teologic dacă nu reuşeşte să odihnească slava lui Dumnezeu, şi cum poate face el acest lucru fără numai prin smerenia care „pleacă cerurile”? Oare să vedem lumea prin ochii icoanei, cum ne invită mari mistici isihaşti precum părintele Ghelasie de la Frăsinei, nu înseamnă, oare, a vedea lumea prin ochii iubirii lui Dumnezeu care preţuieşte fiecare lucru în unicitatea şi valoarea lui infinită, măsurată şi adeverită prin  întruparea Logosului dumnezeiesc? Oare recuperarea unei perspective iconice, în care marginalul şi neînsemnatul pot să reflecte fără micşorare aceeaşi taină dumnezeiască precum centralul şi esenţialul nu este ea, oare, sarcina cea mai actuală şi decisivă a teologiei în vederea odihnirii în sine a Cuvântului? Şi în vederea concretizării acestui deziderat, nu este oare condiţia actuală de cenuşăreasă a teologiei o oportunitate de a-şi săvârşi rodnic lucrarea ei de taină?
Oare faptul că teologia nu inspiră adeseori încredere nu se datorează și unei fatale superiorităţi afişate? Oare autonomizarea domeniilor de cunoaştere, dusă adesea până la manifestări extreme de orgoliu şi o făţişă respingere faţă de teologie, nu a constituit o reacţie provocată şi de o autonomizare cu urmări fatale a teologiei în raport cu întregul cunoaşterii umane, a unui mod de a face teologie care a încetat să mai slujească, pretinzând în schimb să i se slujească? Mântuitorul Hristos, Care s-a dat pe sine morţii, pătimind pe cruce pentru dragostea noastră, acestea ne învaţă? 

Florin Caragiu

Niciun comentariu: