duminică, 9 februarie 2014

Jurnal de seară (4)

Însă, va spune cineva, câţi dintre noi reuşesc la modul cel mai concret să iubească în chip desăvârşit? Nu este oare o abstracţie iubirea de vrăjmaşi? Până la urmă, mă confrunt zi de zi cu situaţii care îmi dovedesc că sunt departe de a fi îmbrăţişat iubirea ca mod de viaţă. Este oare benefică raportarea la o ştachetă care îmi este, cel puţin deocamdată, inaccesibilă? Evident, până la capătul unei scări sunt multe trepte, însă ar exista vreuna din ele dacă realitatea introdusă de ultima n-ar fi avută în vedere? Ţi-ai mai da silinţa să păşeşti pe prima treaptă dacă nu ai şti sau măcar ai bănui unde duc toate? În genere, când păşim pe o primă treaptă avem în minte, mai clar sau mai difuz, toată scara, şi motivaţia urcuşului nostru stă în legătura noastră cu realitatea vizată de el.
Cineva, însă, ar putea obiecta că la baza realităţii stau forţe antagoniste şi că lupta, războirea, ura de vrăjmaşi ne mobilizează resursele creatoare. De ce am avea, atunci, nevoie de iubirea de vrăjmaşi? De ce este nevoie să ne exercităm în relaţia cu ei o simţire înţelegătoare, un discernământ crescut pe fondul dragostei? Oare antagonismul psihologic nu împiedică tocmai el, în genere, detaşarea din cvasi-determinismul reacţiei la stimuli şi nu blochează prin pre-concepţiile sale exercitarea unei libertăţi cu adevărat creatoare?
De ce a considera pe cineva potrivnic constituie o preconcepţie? Oare situarea în opoziţie făţişă cu celălalt nu este un fixism, care nu numai că ne opreşte să valorizăm ceea ce este, posibil, bun în el şi în relaţia cu el, dar ne opreşte în acelaşi timp să actualizăm ceea ce este, posibil, bun în noi, vătămând capacitatea noastră relaţională? Avem oare nevoie să fixăm imaginea celuilalt şi nu s-o privim mai curând ca pe o imagine în mişcare? „Nu fiţi fixişti”, îndemna părintele Ghelasie, şi, oare, iubirea nu tocmai asta face? Pentru ea, nici o imagine nu este împietrită, nici o imagine nu este moartă. Oare iubirea şi compasiunea pe care ea o izvorăşte chiar în direcţia a ceea ce se aţine împotriva ei nu sunt, ele, la baza eliberării de pre-determinarea reacţiilor în situaţii beligerante? Nu fac ele mobile articulaţiile gândirii, ferind-o de anchilozare? Căci, s-o spunem deschis, de multe ori înţelegerea noastră cu privire la un lucru sau o fiinţă suferă de un aproape iremediabil fixism.
Ne raportăm mai degrabă la schiţa unei realităţi decât la realitatea însăşi. Într-o schiţă sunt reduse trecutul şi viitorul, cele din care îşi trag seva înţelegerea şi prospecţia. Iar o libertate fără înţelegere şi prospecţie mai îşi merită ea numele, sau mai poate fi ea numită creatoare? Cum scapă însă înţelegerea şi prospecţia automatismului, dacă nu ne aşezăm în direcţia iubirii, cea care dă spaţiu libertăţii tocmai pentru că valorizează o fiinţă în unicitatea ei pentru ea însăşi, şi ca urmare nu admite niciodată reducerea ei la o schiţă, evaluarea ei printr-o schemă a gândirii? Gândirea însăşi nu capătă ea un dinamism maxim pe fondul dispoziţiei iubitoare, întrucât figurile ei nu riscă niciodată să se fixeze pe coala minţii şi astfel rescrierile ei, conţinuturile ei încălzite şi fluidizate de dragoste, nu ajung să se înscrie în fatale cercuri vicioase?

Niciun comentariu: