vineri, 7 februarie 2014

Jurnal de seară (3)

Nu este, oare, teologia însăşi o cunoaştere de graniţă? Mai mult, nu este ea o cunoaştere ce receptează cele ce ni se arată de dincolo de graniţă? Nu vede ea în orice fiinţă şi în orice existenţă, sensibilă sau inteligibilă, o graniţă? „Eu stau la uşă şi bat”.
Nu este teologia marginală, tocmai prin aceea că taina ei scapă cunoaşterii raţionale focalizate? Poate oare fi interesată teologia de ceea ce este neînsemnat? Pentru a răspunde la ultima întrebare ar trebui să ridicăm o alta: ce anume motivează în ultimă instanţă selecţiile operate de teologie prin jocul reflectoarelor gândirii? Ce anume motivează creativitatea teologică? Urmăreşte ea o anume idee în funcţie de care să elimine din câmpul atenţiei ceea ce nu face atingere cu acea idee sau nu serveşte impunerii ei? „La început a fost Cuvântul”.
Dacă Dumnezeu a pornit acest dialog cu creaţia prin Cuvântul său în chiar momentul în care a adus-o la existenţă, nu este oare teologia o înscriere în constelaţia acestui dialog? Care e esenţa dialogului sub raport teologic? Pe lângă faptul de a transmite ceva, nu ţine de motivaţia cea mai profundă a dialogului împărtăşirea fiecăruia de celălalt, îmbrăţişarea unei fiinţe cu adâncul alteia, astfel încât ceea ce este interior şi ceea ce este exterior să-şi comunice însuşirile? Şi dacă fiecare făptură şi fiecare existenţă ce se bucură de harul de a fi poartă pecetea Logosului, cum mărturiseşte teologia, nu sunt oare cele aşa-zise neînsemnate şi marginale înscrise dintru început şi fără micşorare în acest dialog universal? Care este, aşadar, motivaţia dialogului care tinde spre părtăşie şi cuprindere reciprocă? Care este motivaţia Cuvântului când a creat lumea?
„Dumnezeu este Iubire”. Care este operatorul de selecţie al iubirii? Este oare motivată iubirea în sensul ei absolut de calităţile unei făpturi sau de gradul de actualizare a lor, de putinţa ei de a comunica, de altitudinea ei pe scara existenţei sau a unor valori consacrate? Iubeşti doar pentru că ceea ce iubeşti merită iubirea ta? Sau doar atunci când există reciprocitate?
„Iubeşte pe vrăjmaşii tăi”. Este una dintre invitaţiile cel mai greu de onorat ale lui Dumnezeu către om, un apel ce dezvăluie esenţa iubirii. Nu iubeşti doar pentru ceva anume, ci iubeşti o făptură pentru ea însăşi. Selecţia fundamentală a iubirii operează nu după calităţi, ci după unicitatea fiinţei. Dacă ar fi să iubeşti numai ceea ce merită să fie iubit, ceea ce răspunde aşteptărilor şi pretenţiilor tale sau ale lumii, şi ar fi condiţionată de aprecierile făcute în raport cu aceste ştachete, n-ar însemna oare acest lucru că iubirea (sur)vine în urma gândirii, că e filtrată de operaţiile gândirii discriminatorii? N-ar însemna această dispunere a raportului dintre gândire şi iubire, sau dintre raţiune şi iubire, că iubirea nu este (încă) un mod de viaţă? Nu acest lucru ni-l cere teribilul cuvânt al lui Hristos despre iubirea de vrăjmaşi? Şi ce este oare sfinţenia dacă nu tocmai îmbrăţişarea iubirii ca mod de viaţă?
Nu este, oare, marginalul, el însuşi, un indicator şi un purtător al atingerii transcendenţei după care însetează creaţia? Mai mult, trebuie să punem o întrebare răvăşitoare. Oare, vieţuind în orizontul morţii, în spaţiul şi timpul devenite, în condiţia lor actuală, locuri comune ale separării şi înstrăinării, ale despărţirii şi incomunicabilităţii, nu este fiecare existenţă marginală? Şi ce altceva poate salva existenţa de marginalitate decât iubirea?
Constituie, însă, iubirea ce „nu caută la faţa omului”, iubirea necondiţionată de criterii ale raţiunii şi gândirii, un mod de a fi ce întunecă fără drept de apel conştiinţa? Este ea oarbă? Împiedică oare vederea în icoană a unei existenţe, atitudinea neschimbată de iubire faţă de ea, considerarea ei sub aspect critic, cu alte cuvinte discernământul cu privire la acea existenţă? Însă şi invers: poate fi exercitat un discernământ autentic în afara iubirii? Nu devine oare discernământul discriminare, în afara iubirii? 

Niciun comentariu: