luni, 24 februarie 2014

Jurnal de seară (17)

Dacă dorinţa de putere sau dorinţa de satisfacere a plăcerii polarizează realitatea, înjugând-o utilitarului, reducând-o la statutul de mijloc de obţinere a rezultatului şi adresându-i-se prin comenzi care exprimă intenţia de a ajunge la un cât mai deplin control asupra ei, dragostea ascultă ceea ce realitatea îi vorbeşte de la celălalt capăt al firului. Nu este oare disponibilitatea spre ascultare o trăsătură de netăgăduit a dragostei? Nu este dragostea mediul în care se trezeşte la viaţă simfonia de glasuri a cosmosului? Nu durează dragostea o punte de aur spre fiecare făptură şi nu vine ea în întâmpinarea fiecăreia, ascultându-i înăbuşitul suspin după înviere? Nu invită dragostea la mărturisirea de substanţă a devierii de la menirea dumnezeiască înscrisă în firea creată?
„Nu am venit să judec, ci să mântuiesc”, spune dragostea. Pentru că, în fond, criza lumii contemporane nu poate fi judecată decât ca o teribilă penurie de dragoste, iar însăşi venirea ei acoperă abisul absenţei de sine ce ne ameninţă.
De ce are nevoie dragostea de credinţă? În primul rând, pentru că părăsirea modului de viaţă antagonist ce alimentează încleştările existenţei cere un salt, fără alt punct de sprijin decât dragostea însăşi. Primul pas pe ape este tocmai îndrăgostirea.
Şi totuşi, nu este dragostea doar un cuvânt? Cum trece ea prin sita relativizărilor? Dacă dragostea este într-adevăr un cuvânt, puterea acestui cuvânt se arată în faptă. Felul ei de a fi, deşi stârneşte împotriviri din pricina neconformităţii cu o stare de lucruri marcată de schisma prezentă în sânul vieţii, îmblânzeşte sălbăticia lumii. Răsplătind răul cu binele, dragostea scurtcircuitează aşteptările acesteia şi lasă fără semnal mobilul reacţiilor prin care mecanismul antagonist se suprapune forţei vitale, uzurpând-o.
Dragostea are simţul măsurii, proporţionându-şi acţiunile cu dreaptă socoteală. Spre exemplu, punând în balanţă mila şi dreptatea, înclină spre prima dintr-o pornire spontană, însă nu o neglijează nici pe ultima, ştiind că răului trebuie să i se pună stavile, pentru că mila faţă de cineva s-ar vădi în acelaşi timp ca nemilostivire dacă îşi uită îndatorirea de a-i proteja de rău pe ceilalţi. Despărţind însă răul de săvârşitor, dragostea vede ca esenţă a dreptăţii protejarea de rău, iar nu pedeapsa în sine.
În plus, dragostea e maestră în a găsi afinităţi. Pentru aceasta, îşi rafinează încontinuu înţelegerea pentru ca în ochiurile ei să se prindă, ceea ce, ascuns în celălalt, caută să iasă la lumină. Sesizând noi şi noi amănunte, noi şi noi virtualităţi, reflexe şi inflexiuni ale realităţii interioare şi ale celei exterioare, dragostea le introduce într-o relaţie osmotică. Personalizând pe una prin cealaltă, imprimându-le cu pecetea intersubiectivităţii, ea le dă amprenta unică a prezenţei de spirit. Prin intermediul acestei trezii ce face atingere cu prezenţa dumnezeiască, porţile percepţiei se deschid unei privelişti în care interiorul şi exteriorul capătă un grad sporit de libertate. Nu simţim oare mai intens sentimentul de libertate atunci când cele din afară îşi leapădă masca mortuară şi conglăsuiesc cu cele dinlăuntru? Nu explodează valenţele expresive ale celor din afară atunci când îşi află odihnă şi desfătare în ele interioritatea?
Fără să fie triumfalistă, dragostea are un efect tămăduitor când este pusă pe rănile existenţei. Ea închide tăieturile ce brăzdează pielea simţirii, făcând-o aptă nu numai să fie mângâiată de viaţă fără împiedicare, ci şi să o însenineze, la rândul ei, pe aceasta cu mângâierea Duhului Sfânt.
O regulă de aur a dragostei: „mai fericit este a da decât a lua”, ne învaţă s-o căutăm, cu toată râvna, prin ofranda proprie şi nu fără a ne dărui „pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră” dumnezeiescului ei Izvor. Căci pentru ca iubirea să capete o formă împlinită, cu alte cuvinte pentru a fi „un singur trup” şi „în acelaşi duh” cu celălalt, este nevoie să activăm condiţia euharistică prin care Dumnezeu „ia chip” în noi.  

Niciun comentariu: