marți, 25 februarie 2014

Jurnal de seară (18)

„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi vă voi odihni pe voi”, spune dragostea. Ea ia cu mâna răul de viaţă, oboseala cronică a unei lupte de uzură cu greutăţile întâlnite în cale, încordarea fizică şi psihică provenind din purtarea poverilor în amonte pe planul înclinat al vieţii. Cum reuşeşte ea să picure în noi acel elixir care topeşte tensiunile ce ne macină în lupta surdă pentru existenţă?
În primul rând, prin modul ei neantagonist de a fi, în confruntarea cu realitatea dragostea nu dezvoltă rezistenţe. De aceea forţa de frecare în urcuşul pe pantele vieţii este substanţial diminuată, de unde sentimentul de înaintare uşoară. Problemele continuă să existe, însă impactul lor asupra minţii nu mai este amplificat de reţeaua de reacţii ce ajunge să dezvolte în jurul nostru un adevărat câmp malign, consumator al energiilor vitale. După firea ei, dragostea acţionează, nu reacţionează...
Trebuie să înţelegem că bună parte din stress-ul zilnic, din surmenajul şi apăsarea pe care le resimţim în „arşiţa zilei” provin din felul în care absorbim şocul întâmplărilor. Acesta din urmă lasă urme mult mai adânci dacă noi „contrăm” realitatea, dacă o întâmpinăm din poziţie de luptă.
Lupta în sine anulează dialogul. Dragostea, însă, atenuând sentimentul de luptă, accesează lungimile de undă pe care putem recepta realitatea nu ca pe un oponent, ci ca pe un partener şi ca pe o „pasă la întâlnire”. În acest fel, tot ceea ce ni se întâmplă este acceptat ca un punct de plecare pentru dragostea însăşi.
Mai mult decât atât, dragostea ia cu sine şi „poverile celor slabi”. Lipsa ei de războire face ca sistemele de alarmă ale vieţii să nu se declanşeze în celălalt. Trecând prin musculatura existenţei, elimină contracţiile, relaxează încordările.
Se spune că modul cel mai eficient de a ajuta pe cineva este să-l ajuţi să se ajute singur, astfel încât ajutorul tău să-l pună pe picioare, să-i redea dinamismul propriu. Tocmai acest lucru îl face dragostea. Simţind că eşti iubit, sub atracţia modului de a fi al dragostei ai oportunitatea cea mai bună de a ieşi din gâlceava cu tot ceea ce înseamnă alteritate şi a revaloriza sensul existenţei ca fiinţă întru comuniune.
Toată lumea însetează, mai mult sau mai puţin conştient, după dragoste. Numai că unii sunt mai puţin dispuşi să o şi ofere la rândul lor, poate pentru că pur şi simplu le strică planurile. Mutările ei la sacrificiu derutează strategiile de luptă pentru care scopul scuză mijloacele în aşa fel încât tot ceea ce contează este bifarea de reuşite individuale şi parvenirea la butoanele de comandă ale realităţii. Realitatea, însă, rezistă în faţa oricărei încercări de controlare despotică şi poate fi cucerită numai prin dragoste, lăsându-se liberă în voia ei.
Cum altfel poate fi înţeles refluxul sufletesc în care se amestecă angoasa, deznădejdea, simţământul de părăsire, ce inundă laolaltă punctul culminant al ofensivei individuale asupra realităţii? În economia binară a luptei, orice faţă are şi un revers, iar reversul apoteozei individualiste este vidul lăuntric, pierderea prizei la realitate pe care o oferă, în smerenia ei, dragostea. 

Niciun comentariu: