sâmbătă, 22 februarie 2014

Jurnal de seară (15)


De ce este numită dragostea „văzătoare”? Care este vederea proprie dragostei? În mod obişnuit, vedem ceea ce ne stă înainte şi vederea însăşi presupune o selecţie şi o interpretare a realităţii, după o iconomie dictată de adaptarea trupului la condiţia actuală a existenţei. În această perspectivă frontală, lucrurile sunt, pe rând, proiectate în cîmpul vederii şi aruncate din el, asimilate şi refulate, extrase şi expulzate, afirmate şi negate, recunoscute şi uitate, în timp ce orizontul ei le îndepărtează de subiect. Expansiunea universului modelată de fizică exprimă pe undeva aspectul îndepărtării în perspectivă a lucrurilor de subiect. Pe de altă parte, entanglement-ul cuantic trimite spre o taină a inseparabilităţii şi afinităţii esenţiale a particulelor ce păstrează intactă „memoria” întâlnirii.
Înaintând, dragostea nu lasă în urmă ceea ce întâlneşte, nu şterge nimic cu buretele,  ci ia cu sine tot ceea ce a atins cu vederea în memoria sa, clădind punţi, generând afinităţi, rezonanţe mutuale între lucruri izolate unul de altul. În raportarea sa la realitate, preferă să acţioneze prin amplificare, mai curând decât prin reducţie.
Pregustând modul eshatologic al existenţei, dragostea naşte o vedere „de jur împrejur”, o vedere şi totodată memorie ce învăluie fiinţele cu care relaţionează şi le apropie de sine în perspectivă. Orizontul dragostei impune subiectul ca principiu de atracţie universală. După cum arată părintele Ghelasie de la Frăsinei, cunoaşterea rezultată din dragoste aduce în prim-plan sufletul, ale cărui mişcări depăşesc, în felul holistic în care cuprinde el realitatea, vederea „pe bucăţi” a acesteia, instantaneele ei juxtapuse, raportările prin excluziune. De aceea, a vedea înseamnă pentru dragoste un act al întregii fiinţe, o icoană în care sinele şi alteritatea sunt deopotrivă cuprinse şi, mai mult, un act al „transcendenţei prezente”, revelarea lui Dumnezeu Care „lucrează în mine”. Câtă iubire, atâta vedere... 

Niciun comentariu: