sâmbătă, 1 aprilie 2017

Școala Martiriului (100)Dispoziția autentică a mărturisirii nu este guvernată de o logică a prestigiosului, cum ar putea să pară, ci de o logică a smeririi sau micșorării de sine iubitoare (Ioan 3, 30), în favoarea punerii în prim-plan a dragostei dumnezeiești. De aceea se însoțește cu discreția, cu purtarea de grijă față de toate amănuntele vieții și față de cele mai mici, cu rugăciunea și închinarea săvârșite în taina inimii, cu o credință probată prin faptele bune săvârșite încât să nu știe stânga ce face dreapta” (Matei 6, 3), cu conștiința că mântuirea este un dar de la Dumnezeu (Efes. 2, 8). Dată fiind alcătuirea iconică a ființei create, suprafirescul unirii cu Dumnezeu este, în mod paradoxal, chipul regăsirii firescului său autentic.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: