joi, 27 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (22)În Iisus Hristos, Dumnezeu „ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noastre” (2 Cor. 1, 22), „prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh” (Efes. 2, 18), sporind în conștiința filială întrucât „Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8, 16).
Invocând în rugăciunea inimii numele lui Iisus Hristos „suspinăm în noi, aşteptând înfierea” (Rom. 8, 23) și, mai mult, „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Rom. 8, 26). Prin Duhul Sfânt cunoaștem că Dumnezeu rămâne în noi și noi în El (I Ioan 4, 13) și aflăm pacea întreolaltă, căci „cei ce fac dezbinări” sunt „(oameni) fireşti, care nu au Duhul” (Iuda 1, 19).
Logica luptei pentru dominație, guvernată de duhul de ceartă sau slava deșartă, este depășită în această cunoaștere a lui Dumnezeu ce iconizează mai departe relațiile noastră cu semenii și întreaga creație, ca o îmbrăcare în smerenia izvorâtoare de har (I Pt. 5, 5), în care unul îl socotește pe celălalt „mai de cinste decât el însuşi” (Filip. 2, 3).

Florin CaragiuNiciun comentariu: