duminică, 9 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (2)Sfântul Prooroc David spune: „Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea” (Ps. 33, 13). Pacea este de asemenea un dar comunitar: „Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace” (Ps. 28, 11), și expresia însoțirii de taină a virtuților, precum zice psalmistul: „Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat” (Ps. 84, 11). Ea reflectă de asemenea alcătuirea iconică a omului, condiția sa de hotar între lume și Dumnezeu, Cel ce pune la hotarele sale pace (Ps. 147, 3). Pacea descoperă astfel taina pascală a vieții actuale, de trecere în hotarul veșniciei, unde făptura unită cu Dumnezeu se mută spre un mod de viață caracterizat de abolirea antagonismului generat de Cădere, între părți ale ființei create scindate de patimi.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: