vineri, 28 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (24)
La Pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli și a mulțimii ce era împreună cu ei, Sfântul Apostol Petru evocă zilele din urmă, în care se vor întâmpla minuni în cer și semne pe pământ, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită”, când tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui” (Fapte 2, 17-21). El amintește cu privire la taina Învierii lui Hristos, ce a deschis creației orizontul eshatologic, profeția proorocului David, paradigmatică pentru viața isihastă: Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie” (Fapte 2, 25-28).

Florin Caragiu 


Niciun comentariu: