luni, 10 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (4)Imaginea biblică în care chipul omului a fost insuflat de Dumnezeu: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. 2, 7) exprimă legătura intimă între suflarea de viață și chipul ființei, ca o reflectare iconică a legăturii dintre Duhul Sfânt și Logosul lui Dumnezeu. Această legătură este fructificată în isihasm prin acordarea rugăciunii inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul” (una din variantele sale) cu respirația. În fond, rugăciunea isihastă constituie o recunoaștere și o invocare concisă a lucrării dumnezeiești nedespărțite a Sfintei Treimi.
Chemarea numelui lui Dumnezeu este un gest iconic fundamental al creștinismului. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe coloseni: „Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl” (Col. 3, 17). Iar efesenilor le spune să unească această chemare cu o atitudine euharistică, de mulțumire pentru darurile iconomiei și ale iubirii divine: „Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre, mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl” (Efes. 5, 19-20).
Chemarea numelui Domnului este totodată o venire la prezență a rugătorului, o conștientizare a venirii sale în sine, cu alte cuvinte o așezare a sa în raza conștiinței luminate de har și a binecuvântării dumnezeiești. Vedem cum, la Sărbătoarea Floriilor, cu prilejul intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim, oamenii, cu mic cu mare „au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan 12, 13).

Florin CaragiuNiciun comentariu: