luni, 17 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (9)


Modul de viață îmbrățișat de isihasm este cel al eshatologiei inaugurate de Învierea lui Hristos, așteptând „potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea” (II Pt. 3, 13; cf. Isaia 65, 17). Este o dreptate mai presus de Lege, una a restabilirii ordinii iconice a creației, căci „ne-am desfăcut de Lege”, ca „să slujim întru înnoirea Duhului” (Rom. 7, 6). Răsturnarea concepției asupra existenței încetățenite într-o lume ce uită de orizontul împărăției lui Dumnezeu constituie tocmai așezarea în perspectiva mântuirii sau desăvârșirii creației prin „înnoirea Duhului Sfânt” (Tit 3, 5), ce dăruiește „înnoirea minții” (Rom. 12, 2). Schimbarea preconcepțiilor și deprinderilor solidare cu o lume ce se învechește iremediabil, sfârșind în moarte, cere o „moarte” față de dorința înstrăinată de harul și slava lui Dumnezeu, pentru ca, „precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom. 6, 4). De aceea, isihasmul nu invită la o pace statică, încremenită, ci la un dinamism marcat de metanoia (schimbarea minții), de gestul iconic al vederii lui Dumnezeu întru care are loc prefacerea dumnezeiască: „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului” (II Cor. 3, 18).

Florin CaragiuNiciun comentariu: