marți, 18 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (13)


Pentru a păstra aprinsă în spirit flacăra isihiei, este nevoie de trezie, după cum sfătuiește Sfântul Apostol Petru: „încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiţi desăvârşit în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos” (I Pt. 1, 13). „Treziţi-vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi”, îndeamnă și sfântul Apostol Pavel pe corinteni (I Cor. 15, 34), iar ucenicului său Timotei îi spune: „fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist” (II Tim. 4, 5). Pătimirea pentru dragostea lui Hristos este mai bună decât „dulceaţa cea trecătoare a păcatului” (Evr. 11, 25), care lucrând în chip înșelător învârtoșează simțirea inimii (Evr. 3, 13).

Florin Caragiu


Niciun comentariu: