luni, 17 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (8)


În creștinism, isihia este în mod profund legată de dezvoltarea unei capacități de simțire înțelegătoare a tainei, dată în cunoștință prin descoperire (Efes. 3, 3). Esența Evangheliei creștine stă, după Sfântul Apostol Pavel, în actul prin care se propovăduiește „înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră” (I Cor. 2, 7). Dumnezeu Însuși este „descoperitorul tainelor” (Daniel 2, 47), prin care omul cunoaște „gândurile inimii sale” (Daniel 2, 30). Taina Evangheliei este „taina împărăției lui Dumnezeu” (Marcu 4, 11), taina dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Tim. 3, 16), ce se cuvine a fi păstrată în cuget curat” (I Tim. 3, 9).

Florin CaragiuNiciun comentariu: