luni, 17 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (10)


În constelația modului de viață isihast se numără darul, cuprins într-un gest ce invocă harul dumnezeiesc: „După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu” (I Pt. 4, 10). 
Gestul de dăruire poartă în sine marca paternității dumnezeiești, pecetea iconică a darului divin, întrucât: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare” (Iacov 1, 17). 
Iar Dumnezeu nu uită, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Evrei, „lucrul vostru şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru numele Lui” (Evr. 6, 10). Mântuirea însăși este „darul lui Dumnezeu”, primit „în har”, „prin credință” (Evr. 2, 8), harul fiind dat fiecăruia „după măsura darului lui Hristos” (Efes. 4, 7). 
Conștiința viețuirii în iconomia darului dumnezeiesc se face „prilej de mulțumire” (II Cor. 1, 11; „Iar lui Dumnezeu mulţumire pentru darul Său cel negrăit” – II Cor. 9, 15), darul fiind slujit cu rugăciune (II Cor. 8, 6), din dragoste (darul cu aroma veșniciei, întrucât, dacă „proorociile se vor desfiinţa, darul limbilor va înceta, ştiinţa se va sfârşi”,  „dragostea nu cade niciodată” – I Cor. 13, 8), „spre slava Domnului” (II Cor. 8, 19). 
Din atitudinea euharistică de mulțumire către Dumnezeu în gestul dăruirii de sine izvorăște isihia dumnezeiască.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: