duminică, 30 aprilie 2017

Scriptură și isihasm (26)Pacea sau isihia dumnezeiască este oprirea și depășirea în Iisus Hristos a logicii vrăjmășiei sau conflictului finalităților, ce marchează lumea până în adâncul alcătuirii biologice și inconștiente, precum și eliberarea din armătura legii ce, având menirea de a limita păcatul în câmpul lumii curgătoare spre moarte, se cere la rândul ei copleșită de Viață: Eraţi, în vremea aceea, în afară de Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel, lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu, în lume. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh” (Efes. 2, 12-18).
Viața în Hristos, piatra unghiulară sau temeiul iconic al creației în ansamblul ei, deschide orizontul eshatologic, în care este refăcută condiția euharistică a ființei umane, ce apare ca locaș al vieții dumnezeiești: Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh” (Efes. 2, 19-22).

Florin Caragiu

Niciun comentariu: