duminică, 9 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (1)Isihia înseamnă în sens creștin liniște, odihnă sau pace provenind din simțirea înțelegătoare a prezenței lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură există numeroase exemple ce indică importanța regăsirii unui mod de viață în care alcătuirea iconică a firii create să-și poată exprima potențialitățile și menirea sa de unire cu cele dumnezeiești în mediul isihiei.
Sfântul Apostol Petru îndeamnă: „Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu grăiască vicleşug;  să se ferească de rău şi să facă bine; să caute pacea şi s-o urmeze” (I Pt. 3, 10-11).
La rândul său, Sfântul Apostol Pavel sfătuiește pe tesaloniceni: „să râvniţi ca să trăiţi în linişte, să faceţi fiecare cele ale sale şi să lucraţi cu mâinile voastre” (I Tesal. 4, 11). Iar romanilor le cere rugăciunile: „ca să vin la voi cu bucurie prin voia lui Dumnezeu şi să-mi găsesc liniştea împreună cu voi” (Rom. 15, 32).
Sfântul Apostol Ioan ne arată că odihna inimii exprimă iubirea lucrătoare prin fapte în lumina adevărului: „Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul. În aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi în faţa lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre” (I In. 18-19).

Florin CaragiuNiciun comentariu: