joi, 20 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (16)Lucrarea isihiei presupune desprinderea de un mod de viață marcat de logica antagonistă a afirmării de sine în opoziție cu alteritatea și îmbrățișarea unui mod de viață al afirmării de sine în comuniune cu celălalt, privit în lumina chipului dumnezeiesc. De aceea, un gest iconic fundamental este oprirea reactivității contrare, amplificată de răsplătirea răului cu rău: „Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea” (I Pt. 3, 9). Sfântul Apostol Pavel remarcă la rândul său: „Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi” (I Tesal. 5, 15). Romanilor le spune: „Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor” (Rom. 12, 17) și: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele” (Rom. 12, 21). Acest mod de viață este propriu dragostei, întrucât „dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul” (I Cor. 13, 5). Logica dreptății formale și a satisfacției revanșei este abolită de legământul iubirii, cerut de cuvântul lui Iisus Hristos: Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte’. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău’. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mt. 5, 38-45).
                                            
Florin Caragiu


Niciun comentariu: