duminică, 20 noiembrie 2016

Școala Martiriului (22)Învățăm de la sfinții martiri faptul că solidaritatea umană cea mai profundă se naște nu prin apelul la un interes reciproc sau la o reciprocitate afectivă sau la norme sociale încetățenite, ci prin recursul la taina însăși a omului, pecetea chipului său dumnezeiesc, ce insuflă conștiința umană să reverse binele ca o ploaie binefăcătoare și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Solidaritatea umană este în sensul ei autentic solidaritate necondiționată cu chipul lui Dumnezeu din om, cu ceea ce omul are mai adânc în sine, fie și ascuns sau întunecat, pentru că acest fel de solidaritate transcende egoismul, aversiunile, respingerile și fricile viscerale ce creează o blindare a conștiinței până la a o face să nu mai vadă și să nu mai prețuiască darul lui Dumnezeu din sine și din jur. Chiar și aplicarea dreptății trebuie să se nască nu ca revanșă a binelui asupra răului, ci din această solidaritate ce slujește binele din om, punând limite unui rău cu efecte de distrugere și autodistrugere.

Florin Caragiu

Niciun comentariu: